Članak

Prigovor na zakonitost posebnih istražnih radnji

11. Februara 2019.12:39
Na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima, Odbrane Amira Zukića i ostalih su istakle prigovore na zakonitost dokaza iz posebnih istražnih radnji koje je Tužilaštvo ranije najavilo da će provesti na ovom ročištu, ali se odlučilo na izmjenu redoslijeda iznošenja dokaza.

Zukićeva braniteljica Senka Nožica je rekla da se ne može provesti nešto što nije predviđeno optužnicom, niti je Odbrani ikada dostavljen DVD sa sadržajem tih radnji.

“Odbrane Amira Zukića i Asima Sarajlića nikada nisu dobile nijednu naredbu za posebne istražne radnje. Oni su kolateralna šteta u naredbi koja se odnosi na druge. U zakonu jasno stoji od čega se sastoji optužnica, koji je dokazi potkrepljuju, i ako nisu predviđeni za izvođenje, u ovoj fazi se ne mogu dodavati”, kazala je braniteljica.

Sarajlićev branilac Nermin Mulalić je rekao da se posebne istražne radnje nisu provodile protiv njegovog branjenika, Zukića i Mirsada Kukića te da čitav njihov postupak nije proveden po zakonu i standardima koje je utemeljio Ustavni sud.

“Nejasnoće su oko toga na koji su način policijski organi predložili provođenje posebnih istražnih radnji, odnosno šta je bilo inicirajuće. Federalna uprava policije je Kantonalnom tužilaštvu prijedlog uputila u smislu blažih radnji, a ne onih koje su provedene. Tužilaštvo je Općinskom sudu uputilo prijedlog, ali je sudija ispravio pravni osnov naredbe”, kazao je Mulalić i dodao da fizički snimci dokaza Odbrani nisu dostavljeni.

Tužiteljica Bojana Jolović je rekla da je izvještaj o posebnim istražnim radnjama dostavljen svim Odbranama i da niko nije tražio da se dokazi prikupljeni na taj način kopiraju na CD i dostave, a da je njegov sadržaj u potpunosti naveden u spomenutom izvještaju.

Na upit Suda da li je Odbrana tražila te CD-ove, branioci su odgovorili negativno, uz obrazloženje da nisu navedeni kao prijedlog uz optužnicu, a tužiteljica je kazala da su ti dokazi najavljeni u uvodnoj riječi.

Vasvija Vidović, koja brani Eseda Džananovića, rekla je da je izvršila uvid u spis Tužilaštva nakon potvrđivanja optužnice, ali da CD-ove nije našla.

Sutkinja Tanja Curović je potom naložila Tužilaštvu da Odbrani dostavi sve DVD-ove sa sadržajima prikupljenih posebnih istražnih radnji, kao i da za naredno ročište pripremi neke od predviđenih materijalnih dokaza.

Osim Zukića, Sarajlića i Džananovića, optužnica tereti Safeta Bibića, Senada i Nedžada Traku te Ramiza Karavdića za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima. S njima je bio optužen i Kukić, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen.

Nastavak suđenja je planiran za 25. februar.

Haris Rovčanin