Članak

Ostoji Stanišiću pet godina za pomaganje genocida

11. Oktobra 2018.11:29
Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je Ostoju Stanišića na pet godina zatvora za pomaganje genocida u Srebrenici.

This post is also available in: English

Ovom presudom Apelacionog vijeća kazna Stanišiću je, nakon obnovljenog suđenja, smanjena sa 11 na pet godina zatvora.

Stanišić je proglašen krivim da je, kao komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije Republike Srpske koji su 1995. godine imali plan istrebljenja Bošnjaka u zaštićenoj enklavi Srebrenica, odnosno prisilnog preseljenja 40.000 civila i ubistava 7.000 muškaraca.

Vijeće je zaključilo da su 14. i 15. jula 1995. godine pripadnici Šestog bataljona, pod nadzorom optuženog, učestvovali u prihvatu i obezbjeđenju više stotina zarobljenih muškaraca iz Srebrenice, koji su u zvorničkom selu Petkovci držani u školi bez osnovnih uslova, izloženi tuči, a najmanje 20 ih je ubijeno.

Na brani u Petkovcima zatim je, kako se navodi u presudi, više od 700 zarobljenika strijeljano.

Apelaciono vijeće je ocijenilo da Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je postojao dogovor između optuženog i počinilaca u prikrivanju tragova ubistava.

“Optuženi je angažovao pripadnike Šestog bataljona da čuvaju zatvorenike pred školom, mada je nesporno da su ih čuvali i drugi pripadnici VRS-a. Vijeće je također zaključilo da je Stanišić znao za plan ubijanja, ali nije moglo zaključiti da je dijelio genocidnu namjeru sa izvršiocima”, rekao je predsjedavajući Vijeća Mirko Božović.

Obrazlažući visinu kazne, Božović je od olakšavajućih okolnosti – osim ranije neosuđivanosti, porodičnog statusa, poznih godina i narušenog zdravlja – istakao da je Vijeće ocijenilo da je optuženi imao “neznatan doprinos izvršenju ovog krivičnog djela”.

Sa Stanišićem je prvobitno bio optužen Marko Milošević, zamjenik komandanta Šestog bataljona Zvorničke brigade VRS-a, koji je ranijom odlukom Apelacionog vijeća pravosnažno oslobođen krivice.

Na presudu Stanišiću ne postoji mogućnost žalbe.

Marija Taušan


This post is also available in: English