Članak

Ukupno 60 godina zatvora za zločine u Hadžićima

5. Jula 2018.11:24
Nakon šestogodišnjeg postupka, Državni sud osudio je osmoricu optuženih na ukupno 60 godina zatvora za zločine počinjene u “Silosu”, kasarni “Krupa” i Osnovnoj školi “9. maj”, logorima na području općine Hadžići.

This post is also available in: English (English)

Sud BiH osudio je Mustafu Đelilovića, Fadila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Halida Čovića, Bećira Hujića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera za nečovječno postupanje i nanošenje fizičke i duševne patnje zatočenicima u logorima na području hadžićke općine.

Na po deset godina zatvora osuđeni su nekadašnji predsjednik Kriznog štaba Općine Hadžići Mustafa Đelilović i bivši komandant Devete brdske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Nezir Kazić.

Vijeće je na po osam godina zatvora osudilo nekadašnjeg načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Hadžićima Fadila Čovića, kao i upravnika “Silosa” Bećira Hujića, dok su de facto komandir policije u Pazariću Mirsad Šabić i zamjenik upravnika u “Silosu” Halid Čović osuđeni na po šest godina.

Bivši upravnik u kasarni “Krupa” Šerif Mešanović osuđen je na sedam, a nekadašnji stražar Nermin Kalember na pet godina zatvora.
Sva osmorica su osuđeni za zločine nad civilima srpske i hrvatske nacionalnosti, a oslobođeni krivice za zločine nad ratnim zarobljenicima, s obzirom da je Vijeće utvrdilo da su svi zatočenici bili civili.

“Vijeće nije utvrdilo da je zatvaranje lica srpske nacionalnosti bilo sigurnosno opravdano, a nije utvrđeno ni da su civili predstavljali opasnost”, rekla je sutkinja Minka Kreho.

Kreho je istakla da je Đelilović omogućio funkcionisanje zatočeničkih objekata sve dok se ne sazna sudbina nestalih Bošnjaka.

“Kazić je od 19. januara 1993. omugućio dalje nezakonito funkcionisanje na način da su obezbjeđenje vršili pripadnici Devete brdske brigade.Pod njegovom ingerencijom je civilno hrvatsko stanovništvo smješteno u logor ‘Silos’”, kazala je Kreho.

Dodala je da je u “Silosu” bilo proizvoljno uhapšeno i držano oko 500 osoba srpske nacionalnosti, među kojima su se nalazile malodobne osobe, žene i starci. Vijeće je zaključilo da su neke osobe tučene prlikom hapšenja, a da su ih tukli pripadnici policije i Teritorijalne odbrane (TO).

U zatočeničkim objektima, prema sutkinji Kreho, konstantno i sistematično su zlostavljani civili, u čemu je učestvovao i stražar Kalember. Kreho je rekla da su civili tučeni u ćelijama ili su izvođeni na premlaćivanje. Naglasila je da su zatvorenici udarani i prilikom odvođenja na prinudne radove, a pojedini su ranjeni, poginuli ili ubijeni.

“Osobe su bile zatočene u nečovječnim uslovima, izgladnjivane, uskraćivana im je medicinska pomoć”, kazala je Kreho.

Optuženi Hujić, Mešanović i Halid Čović oslobođeni su krivice za uslove koji su vladali u objektima, kako je rekla sutkinja Kreho, jer su na to svakodnevno upozoravali i tražili njihovo poboljšanje od Đelilovića i Kazića.

Istaknula je da je optužbi u vezi s uslovima u objektima oslobođen i Fadil Čović jer SJB nije bila nadležna za uslove u “Silosu”.

Osmorici optuženih će u kaznu biti uračunato i vrijeme koje su proveli u pritvoru.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću Suda BiH.

Albina Sorguč


This post is also available in: English (English)