Članak

Sarić: Imao moć da zaustavi učešće jedinice u zločinima

18. Decembra 2017.16:14
Tužilaštvo BiH smatra da je Goran Sarić vršio nadzor nad jedinicama Specijalne brigade policije koje su učestvovale na srebreničkim ratištima, te da je morao znati da će ubijanja dovesti do djelimičnog uništenja Bošnjaka.

Tužilac Predrag Tomić je kazao da Tužilaštvo BiH tvrdi da je optuženi Goran Sarić pomagao učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) na području Srebrenice u julu 1995. i to stavljajući na raspolaganje Specijalnu brigadu policije (SBP), koja je bila pod njegovom komandom.

Sariću se sudi da je, kao komandant SBP-a, naređivao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju i zauzimanju položaja, te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni u julu 1995. godine u Srebrenici.

Prema optužnici, Sarić je vršio kontrolu na terenu. Pored djela počinjenih u općinama Bratunac i Srebrenica, Sariću se na teret stavljaju i zločini na području Zvornika.

Prema tužiocu, dokazi su pokazali da su Sarić i pripadnici SBP-a pružili pomoć u istrebljenju i ubistvima. Pojasnio je da su u Konjević-Polju pripadnici SBP-a čuvali civile, koji su morali predati novac i držati ruke na potiljku.

“Optuženi je vršio nadzor nad jedinicama SBP-a koje su učestvovale na srebreničkim ratištima. Optuženi je cijelo vrijeme, iako lociran u Semizovcu, održavao vezu s jedinicom SBP-a na ratištima. On je depešama obavještavan o dešavanjima. Bio je upoznat sa zločinačkim aktivnostima njegove jedinice i nije ništa poduzimao da zaštiti civile i spriječi vršenje nasilja”, obrazložio je Tomić.

Prema njegovim riječima, Sarić je znao za vršenje zločina jer je od svog zamjenika Ljubomira Borovčanina bio upoznat o dešavanjima. Tužilac je naveo da je optuženi, vozeći se kroz Bratunac, morao vidjeti pripadnike svoje jedinice te znati o kampanji nasilja nad zarobljenicima.

Haški tribunal je osudio Borovčanina na 17 godina zatvora za pomaganje ubistava, istrebljenja i progona Bošnjaka iz Srebrenice počinjenih u julu 1995. godine.

U završnoj riječi, tužilac je izjavio da je optuženi također znao da se vrši razdvajanje muškaraca, kao i prisilni premještaj žena i djece.

“Optuženi je morao znati da će ubijanje tolikog broja ljudi dovesti do djelimičnog uništenja Bošnjaka. Optuženi, na poziciji zapovjednika elitne jedinice, pomagao je ubistva više od 1.000 bošnjačkih zarobljenika”, istakao je Tomić i dodao da je Sarić imao moć da zaustavi učešće svoje jedinice u zločinima.

Završne riječi Odbrane zakazane su za 15. januar 2018. godine.

Emina Dizdarević Tahmiščija