Članak

Šišić i ostali: Optuženi u zabludi ili ne

3. Novembra 2017.16:05
Tužilaštvo BiH zatražilo da četvorica bivših pripadnika Armije BiH budu proglašeni krivima za ratni zločin počinjen u Rogatici i Foči, dok njihova Odbrana smatra da treba biti potvrđena oslobađajuća presuda.

Odbrana optuženog Emira Drakovca, koji je osuđen na 14 godina zbog zločina u selima Vratsalići i Zebina Šuma, smatra da suđenje treba biti obnovljeno zbog “novih dokaza”.

Drakovac je zajedno s Muhamedom i Tarikom Šišićem, kao i Azizom Šušom oslobođen optužbi za učešće u napadu na konvoj u Kukavicama (općina Rogatica), kada je smrtno stradao 21 civil, a 39 ih je ranjeno.

Tužilac Mirza Hukeljić je izjavio žalbu na prvostepenu presudu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede zakona o krivičnom postupku. Zbog toga, smatra da presuda treba da bude preinačena i optuženi proglašeni krivima ili da se ukine presuda, ali da ne izvode dokaze već ponovno odluči o kazni.

Hukeljić je kazao da je Vijeće utvrdilo da su optuženi bili prisutni na licu mjesta i učestvovali u napadu na konvoj u Kukavicama, ali da ostaje sumnja u pogledu cilja koji su napadali, to jest u pogledu uvjerenja da su optuženi znali da je riječ o civilima.

“Čak i da je bilo vojnika među civilima, Međunarodno humanitarno pravo štiti i ovakvu kolonu. Pogrešan je zaključak Prvostepenog vijeća o zabludi optuženih. Tužilaštvo BiH je uvjereno da nema mjesta institutu stvarne zablude”, naveo je Hukeljić.

Senad Kreho, branilac Tarika Šišića je rekao da nijedan dokaz ne upućuje da je njegov branjenik bio na mjestu događaja, te shodno tome nije mogao biti ni u zabludi.

Odbrana Drakovca smatra da je presuda nerazumljiva, ali i da su u posjedu novih dokaza koji se tiču kredibiliteta jednog od svjedoka. Branilac Drakovca, Fahrija Karkin je kazao da je nove dokaze dostavio Apelacionom vijeću i da traži da se suđenje ponovi kako bi se utvrdilo činjenično stanje i donijela oslobađajuća presuda za Drakovca.

Tužilaštvo BiH je zatražilo da žalba Odbrane bude odbijena jer se ne radi o novim dokazima. Hukeljić tvrdi da su isti dokazi bili dostupni i prethodnom Vijeću.

Odbrane drugih optuženih smatraju da treba biti potvrđena oslobađajuća presuda.

Sud će odluku o žalbama donijeti naknadno.

Džana Brkanić