Članak

Čoloman: Oslobađajuća presuda ili tri godine zatvora

9. Marta 2017.12:14
Odbrana Jasmina Čolomana je zatražila da se ukine presuda kojom je osuđen na tri godine zatvora za zločin počinjen u Vitezu, dok Tužilaštvo BiH smatra da žalba treba da bude odbijena kao neosnovana.

Apelaciono vijeće Suda BiH je osudilo Čolomana za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području Viteza 1993. godine.

Na ovu presudu je Odbrana izjavila žalbu zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa prijedlogom da trećestepeno Vijeće ukine presudu a potvrdi prvostepenu kojom je oslobođen krivnje.

U odgovoru na žalbu, Državno tužilaštvo je zatražilo da se potvrdi drugostepena presuda kojom je Čoloman osuđen na tri godine zatvora.

Čolomanov branilac Senad Dupovac se osvrnuo na iskaze svjedoka Optužbe Refika Mujezinovića, Nedžad Sivre i svjedoka A, koji su, prema njegovim riječima, okolnosti opisivali na različite načine, a drugostepeni sud im je povjerovao.

“Oštećeni, koji su također svjedoci Tužilaštva, opisali su događaj, ali sud ne daje vjeru njihovim iskazima. U obrazloženju drugostepene odluke je navedeno da ‘oštećeni ne vide počinioca’. Pored toga, u obrazloženju stoji i da se sud nije bavio pitanjem ko je prvi ušao u prostoriju gdje su bili oštećeni niti je ta činjenica utvrđena tokom procesa. To je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje u obrazloženju”, istakao je branilac.

On se osvrnuo i na način opisa i prepoznavanja optuženog, kako tokom istrage tako i u sudnici. Jedan od svjedoka, prema njegovim riječima, vidio je dva vojnika u maskirnim uniformama, dok je jedan od oštećenih na ulazu u Dom u mjestu Počulica vidio osobu u crnoj jakni i pantalonama.

Govorio je branilac i o ‘manjkavosti’ izvještaja kojeg je sačinio policajac Bešo Fejzulah nakon događaja, a kojeg je drugostepeno vijeće prihvatilo. Dupovac navodi da sačinilac izvještaja nije saslušao nikog od oštećenih niti stražara ispred Doma niti komšija, što je potvrdio na pitanja Odbrane, ali jeste saslušao Mujezinovića.

“Nije sporno da se desio tragični događaj, ali jeste sporno ko je to učinio”, zaključio je Dupovac.

Čoloman se pridružio navodima svog branioca, te je dodao kako želi da Sud bude pravedan, a to je, kako je naglasio, i ranije rekao.

Čoloman je prvostepenom presudom oslobođen optužbi da je u aprilu 1993. učestvovao u ubistvima hrvatskih civila u mjestu Počulica. Nakon žalbe Tužilaštva BiH, Apelaciono vijeće je ukinulo prvostepenu presudu i obnovilo suđenje.

U septembru 2016. je osuđen na tri godine zatvora, nakon što je Apelaciono vijeće zaključilo da je Čoloman, kao pripadnik Diverzantskog voda Sedme muslimanske brigade Armije BiH (ABiH), 24. aprila 1993. učestvovao u ubistvu hrvatskih civila koji su bili zatočeni u Domu u mjestu Počulica. U napadu na Omladinski dom u Počulici, ubijeno je troje civila, dok ih je devet ranjeno.

Tužilac Ivan Matešić je kratko dodao da se o svim navodima Odbrane izjasnio u odgovoru na žalbu, za koju je tražio da se odbije.

“Smatramo da je drugostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje, razmotreni su svi dokazi, te izvedeni pravilni zaključci. Osobe koje su se pojavile pred vratima nisu morale biti nužno osobe koje su počinioci, a što je drugostepeni sud utvrdio”, naveo je tužilac.

Odluku o žalbi Odbrane, trećestepeno vijeće će donijeti naknadno.

Haris Rovčanin