Članak

Bašić: Odbrana traži ukidanje presude

22. Novembra 2016.14:25
Pred Vrhovnim sudom Federacije BiH (FBiH), Odbrana Eniza Bašića iznijela je žalbu na presudu kojom je osuđen na dvije godine zatvora zbog zločina nad civilima na području općine Zenica, s kojom se složilo Federalno tužilaštvo.

Bašićeva Odbrana se žalila ističući da je Kantonalni sud u Zenici pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje kao i da je došlo do povreda krivičnog zakona i postupka.

Advokat Ramo Ajkić zatražio je da se žalba uvaži i da se Bašić oslobodi optužbe, a kao alternativni prijedlog, da se predmet vrati na ponovno suđenje.

Ajkić je naveo da kantonalni sud nije jasno obrazložio razloge za osuđujuću presudu, odnosno na čemu se zasniva zaključak da je optuženi nanosio velike patnje oštećenim.

Dodao je da je Sud BiH odbio potvrditi optužnicu Tužilaštva BiH koja je podnesena po istom činjeničnom osnovu, te je donio odluku da se predmet ustupi Kantonalnom sudu u Zenici. U rješenju je, kako je kazao Ajkić, navedeno da radnje koje je navodno preuzeo optuženi Bašić ne dostižu nivo težine da bi predstavljale nečovječno postupanje.

“Želimo ukazati da Optužba nije dokazala ni činjenice koje se odnose na maskirnu uniformu, da je imao automatsku pušku, niti da je vezao oštećene (…) Nisu jasni i decidni razlozi u presudi, niti ih sud obrazlaže. U odnosu sa saslušane svjedoke, oni su različito svjedočili u odnosu na iskaze iz istrage. Svi svjedoci tužilaštva su po čuvenju, nemaju relevantna saznanja o načinu kako se dogodio događaj”, kazao je Ajkić.

On je ukazao na nalaz i mišljenje vještaka neuropsihijatra, koji je, prema mišljenju Odbrane, preuzeo ulogu suda, te se upustio u ocjenu pravnog pitanja.

Kantonalni sud u Zenici je u oktobru prošle godine proglasio Bašića krivim da je aprilu 1993., kao pripadnik Armije BiH (ABiH), odveo Luku Šestana i Mirka Letića iz kuće u selu Vardište i predao ih nepoznatim osobama na punktu u mjestu Bilivode. Nekoliko dana poslije, ugljenisana tijela Šestana i Letića pronađena su u jednoj vikendici, navodi se u presudi.

Tužilac Halilović je zaključio da presuda sadrži nedostatke i predložio da se uvaži žalba Odbrane.

“Sud je optuženog oglasio krivim, ali iz opisa radnji se ne vidi koje su to radnje, ali sud otprilike pojašnjava koji su to pojavni oblici. Na puno mjesta, sud u presudi govori o doprinosu optuženog smrti oštećenih. Ja ne sporim da je možda odgovoran, ali to treba kazati u dispozitivu”, izjavio je Halilović.

Vrhovni sud FBiH će odluku po žalbi donijeti naknadno.

Emina Dizdarević Tahmiščija