Članak

Revizori upozorili na netransparentno zapošljavanje

5. Augusta 2016.14:18
Slab sistem finansijskog upravljanja, netransparentnost u zapošljavanju i postupcima javnih nabavki, kao i neprovođenje odluka Ustavnog suda, samo su neki od nalaza Ureda za reviziju institucija BiH za prošlu godinu.

Glavni revizor Dragan Vrankić kazao je da je Ured dao 530 preporuka, što je za 15 više u odnosu na prethodnu godinu. Dodao je da je ove godine korišten drugačiji pristup s obzirom da je uočeno kako se određene preporuke često ponavljaju i da nema pomaka u rješavanju problema.

“Shvatili smo da se radi o nerješavanju sistemskih preporuka i problema u BiH. Jednostavno, željeli smo da u ovoj reviziji damo fokus na preporuke koje imaju sistemski značaj i one se faktički prožimaju kroz više institucija”, rekao je Vrankić.

Od 74 institucije, državni revizori su dali jedno mišljenje s rezervom, kao i pet mišljenja s rezervom koja uključuju i skretanje pažnje na određene stvari. Pozitivnih mišljenja bilo je 67, od čega 40 sa skretanjem pažnje.

Institucije koje su dobile mišljenje s rezervom jesu ministarstva prometa i komunikacija, odbrane i vanjskih poslova, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Uprava za indirektno oporezivanje i Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka.

“Institucije koje su dobile mišljenja s rezervom, ovih šest institucija, participira s 53 posto u ostvarenju proračuna”, dodao je Vrankić.

Govoreći o načinu zapošljavanja u institucije državnog nivoa vlasti, glavni revizor je rekao da tu nema transparentnosti, a prisutno je nepoštivanje zakona i pravilnika unutar institucija.

Kada je riječ o odlukama Ustavnog suda, Vrankić je kazao da trenutno u BiH postoji oko 100 odluka koje nisu sprovedene.

“To najbolje govori o sistemu i o nama”, dodao je Vrankić.

Ranko Krsman, zamjenik glavnog revizora, rekao je da će u narednoj godini fokus revizije biti javne nabavke jer su utvrđeni mnogi nedostaci. Napomenuto je da se pri sačinjavanju tenderske dokumentacije narušavaju osnovni principi kao što je transparentnost, uz preferiranje određenih ponuđača i slično.

Revizori su napomenuli da se preporuke koje daju svake godine “jako malo ili loše implementiraju”.

Amer Jahić