Članak

Žalbe na visinu kazne Ratku Dronjku

3. Februara 2015.00:00
Tužilaštvo BiH zatražilo je najmanje 30 godina zatvora za Ratka Dronjka zbog zločina počinjenih u Drvaru, dok je Odbrana tražila ublažavanje kazne.

This post is also available in: English

Žalbe su iznesene pred Apelacionim vijećem nakon što je Ustavni sud BiH – zbog pogrešne primjene zakona – ukinuo pravosnažnu presudu kojom je Dronjak bio osuđen na 18 godina zatvora za zločine počinjene na području Drvara.

Predmet je vraćen Sudu BiH u fazu odlučivanja o žalbama na prvostepenu presudu, kojom je Dronjak bio osuđen na 15 godina zatvora.

Tužilaštvo se žalilo na visinu sankcije, zatraživši jedinstvenu kaznu, ne manju od 30 godina, zbog zločina počinjenih nad civilima u Drvaru, kao i da se optuženi obaveže na plaćanje troškova sudskog postupka.

Prema riječima tužiteljice Džemile Begović, prvostepeno vijeće je ublažilo kaznu, iako za to nije imalo opravdanje.

Branilac Slobodan Perić je kazao da bi Apelaciono vijeće trebalo izreći Dronjku blažu kaznu, po starom zakonu ili je ukinuti zbog nepreciznih optužbi.

Kako je on rekao, nakon ukidanja drugostepene presude, nije riješen status optuženog u vezi sa boravkom u zatvoru.

Ustavni sud BiH ukinuo je drugostepenu presudu u dijelu u kojem je Dronjak osuđen za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, jer je osuđen po Krivičnom zakonu BiH (KZ BiH), a ne po Krivičnom zakonu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je blaži po počinioca.

Sud BiH Dronjka je proglasio krivim i za zločin protiv čovječnosti, a presuda je u tom dijelu ostala na snazi.

On je osuđen da je, kao upravnik zatočeničkih objekata u Drvaru, učestvovao u stvaranju i funkcioniranju sistema zlostavljanja civila i zarobljenih vojnika Armije BiH (ABiH) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u Osnovnoj školi “Slavko Rodić” i logoru Kamenica.

Zarobljenici, koji su držani u lošim uslovima, svakodnevno su premlaćivani, a njih 45 nije preživjelo.

Sud će odluku donijeti naknadno.

Džana Brkanić


This post is also available in: English