Članak

Mladić na prvoj liniji

27. Oktobra 2014.00:00
U nastavku suđenja Ratku Mladiću u Haagu, njegov bivši ađutant svjedočio je o sredstvima veze koja je optuženi imao na raspolaganju u sjedištu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) u Crnoj Rijeci kod Han Pijeska.

This post is also available in: English

Rajko Banduka je rekao da je optuženi sa komandantima komunicirao posredstvom interfona, kao bezbjednim oblikom veze, a da su pisane informacije stizale na šifrirani teleprinter, da ih je obrađivao dešifrant i predavao u operativni centar Glavnog štaba.
Mladić, prema svjedoku, nije svakodnevno dobijao ove informacije jer je puno vremena provodio na prvoj liniji.
“To se sve završavalo u operativnom centru i u štabu, koji je od nas bio udaljen kilometar i po do dva, jer je general Mladić boravio u jedinicima na terenu”, kazao je Banduka.
On je pojasnio da su on i Mladić u Crnoj Rijeci boravili na spratu vile “Javor”, odakle se inače ulazilo u bunker iz kojeg se moglo rukovoditi operacijama.
Svjedok je rekao da od maja do prve polovine avgusta 1995. godine nije radio zbog bolesti. Tužilac Peter McCloskey mu je predočio nekoliko presretnutih razgovora, uključujući jedan od 22. jula 1995. u kojem je zabilježeno da je primao pozive i navodio da je Mladić odsutan, da radi posao i da će uskoro biti završen.
“Nisam primao pozive. Ti koji su slušali, identifikovali su taj telefon sa mnom, jer nisu znali druge učesnike. Mene su mogli mijenjati kurir ili poslužilac”, objasnio je Banduka.
Ratko Mladić je kao komandant Glavnog štaba VRS-a optužen za genocid u Srebrenici u julu 1995. godine, progon nesrpskog stanovništva, koji je u nekoliko opština poprimio razmjere genocida, te za teror nad civilima u Sarajevu i uzimanje “plavih šljemova” za taoce.
Mladiću su na teret stavljeni zločini nad bošnjačkim civilima u logoru “Rasadnik” i školi “Veljko Vlahović” u Rogatici, o čemu su danas tužioci ispitivali svjedoka Milenka Rajaka.
Rajak je kazao da je “Rasadnik” bio djelimično pod kontrolom vojske, a djelimično pod kontrolom policije, i da su u njemu bili ratni zarobljenici i pripadnici VRS-a. Škola “Veljko Vlahović”, kako je naveo, bila je u nadležnosti civilne policije.
Na pitanje da li mu je poznato da je Rajko Kušić, kao komandant rogatičke brigade VRS-a, izvijestio Sarajevsko-romanijski korpus (SRK) o “prebacivanju ljudi u srednjoškolski centar”, svjedok je odgovorio da nije.
Tužilaštvo mu je predočilo i dokument Drinskog korpusa VRS-a koji rogatičkoj brigadi dostavlja spisak ratnih zarobljenika u logoru “Vili” u Rogatici.
Naziv objekta izazvao je duže razjašnjavanje u sudnici. Tužilaštvo smatra da je riječ o “Rasadniku” čiji je upravnik bio Vinko Bojić zvani Vili, dok je, odgovarajući na pitanja Odbrane, Rajak rekao da je postojao ugostiteljski objekat “Vila”.
Odbrana je kao svjedoka izvela i Slavka Kralja, nekadašnjeg oficira za vezu sa UNPROFOR-om, koji je pred kraj ovog zasjedanja govorio o uslovima za prolazak humanitarnih konvoja.
Suđenje se nastavlja u utorak, 28. oktobra.

Marija Taušan


This post is also available in: English