Članak

Presuda za zločin u Kotor-Varoši 30. decembra

10. Decembra 2013.00:00
U nastavku iznošenja završnih riječi, Odbrane dvojice optuženih za zločin počinjen u Kotor-Varoši zatražile su oslobađajuću presudu za svoje branjenike, jer smatraju kako Tužilaštvo BiH nije dokazalo da su oni učestvovali u napadu na selo Serdari. Izrican

This post is also available in: English

je presude najavljeno je za 30. decembar.

Adil Draganović, branilac trećeoptuženog Seada Menzila, kazao je kako je selo Serdari bilo “vojna utvrda” i da se niko od mještana nije htio predati iako su bili pozivani da to učine.

“Događaj u selu Serdari nije bio napad na civilno stanovništvo, već legitiman sukob. To je bilo branjeno mjesto, jer su naoružanje i sanduci s municijom koji su zaplijenjeni dobiveni od vojske”, rekao je Draganović. 

Branilac je ustvrdio da su civili trebali biti izmješteni, te da komandir kotorvaroške brigade nije izvršio dobru procjenu pošto ih je doveo u tu situaciju.

Draganović je napomenuo kako su 17. septembra 1992. godine Teritorijalna odbrana (TO) i Hrvatsko vijeće obrane (HVO) izveli napad na mjesnu zajednicu Vrbanjci radi oduzimanja municije, te da su Serdari bili na teritoriji borbenih dejstava.

Branilac se posebno osvrnuo na svjedočenje Gine Kukrić, koja je jedina od svjedoka Tužilaštva BiH kazala kako je u Serdarima vidjela optuženog Seada Menzila.

“Ona je rekla da je on imao kovrdžavu kosu, a kada ju je tužilac pitao odakle ga zna, ona je rekla ‘iz viđenja’. Na početku je tvrdila da se radi o Suadu Menzilu, da bi kasnije rekla da je to bio Sead Menzil”, kazao je branilac.

Draganović je ustvrdio kako je Menzil bio u drugom selu na dan napada na Serdare, o čemu je govorio i tokom svjedočenja.

Prema optužnici, napad na Serdare dogodio se 17. septembra 1992. godine, kada je ubijeno 16 civila srpske nacionalnosti. Osim Menzila, za učešće u ovom napadu optuženi su i Fikret Planinčić, Rasim Lišančić i Mirsad Vatrač, koji su, kako je navedeno u optužnici, bili pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) u Kotor-Varoši.

Odbrana Mirsada Vatrača je istakla kako Tužilaštvo nije dokazalo niti ponudilo ni jedan dokaz o organizaciji TO-a.

“Bilo je, kako je rečeno, šest grupa koje su išle u različitim pravcima toga dana kada je navodno napad izvršen. Nijedan svjedok nije izjavio da je iko od optuženih pucao ili ubio nekoga u Serdarima. Sve su to paušalni navodi”, rekao je branilac Fadil Abaz.

On se također osvrnuo na svjedočenje Gine Kukrić, kazavši kako je ona pod utjecajem svjedoka Miloša Serdara promijenila mišljenje o tome da li je vidjela Vatrača u Serdarima.

“Ona je rekla da zna Vatrača iz škole, i to je nesporno, ali nije rekla da ga je vidjela u selu na dan napada. Da bi potom svjedok Miloš Serdar utjecao na nju da promijeni mišljenje”, kazao je Abaz.

On je dodao kako teza Tužilaštva BiH da se desio napad na civilno stanovništvo u selu Serdari nije potkrijepljena dokazima.

Vatrač se obratio sudu riječima da “nikada nije znao lagati, za razliku od svjedoka koji su pod zakletvom govorili neistinu”.

Mirna Buljugić


This post is also available in: English