Članak

Čvrsta kontrola vojske

11. Novembra 2013.00:00
Vojni ekspert Tužilaštva Richard Dannatt je izjavio na suđenju u Haagu da je general Ratko Mladić tokom rata u BiH imao čvrstu komandu i kontrolu nad Vojskom Republike Srpske (VRS).

This post is also available in: English

Britanski general Dannatt je zaključio, poslije proučavanja mnogih dokumenata VRS-a, da je Mladić bio “veoma angažovan u održavanju čvrste kontrole nad svim što se dešavalo”. Kao primjer, on je naveo Mladićevo učešće u ofanzivi na Srebrenicu u julu 1995. godine.

“Potpuno je očigledno da on lično kontroliše šta se događa”, ocijenio je Dannatt, ukazujući na Mladićeve sastanke sa oficirima UNPROFOR-a i predstavnicima muslimanskog stanovništva, kao i snimke na kojim Mladić idući ulicama Srebrenice izdaje naređenja svojim snagama.

Mladića, bivšeg komandanta VRS-a, optužnica tereti za genocid nad oko 7.000 muslimanskih muškaraca iz Srebrenice počinjen u danima nakon što je 11. jula 1995. vojska zauzela zaštićenu zonu UN-a. Optuženi je, po svjedoku, “snažnog karaktera, koji su njegovi ljudi svakako poštovali, donekle su ga se i plašili, a sigurno su radili ono što je on naređivao”.

Mladić je to propratio odobravajućim klimanjem glavom.

Dannat je rekao i da je komandant vojske odgovoran za njena dejstva, bio prisutan na terenu ili ne, kao i da je Mladić izdavao naređenja i primao izvještaje i kada je bio odsutan iz BiH.

“Zadaci se mogu prenositi na podređene, ali se odgovornost ne može prenositi”, naznačio je ekspert Tužilaštva.

Iz ratne bilježnice Mladića, tužilac Dermot Groome citirao je zapis da ga je tadašnji komandant UNPROFOR-a Rupert Smith upozorio na “glasine o zločinima i masakru” u Srebrenici.

“Ja bih se osjećao obaveznim da to istražim”, kazao je Dannatt.

Na sugestiju tužioca da je Mladić umjesto toga otišao na svadbu kod prijatelja, vojni ekspert je kazao da je to iznenađujuće i da je trivijalizovalo optužbe generala Smitha.

Tužilac Groome je eksperta pozvao da prokomentariše i Mladićevu zvaničnu ocjenu iz novembra 1995. da je general Radislav Krstić “izuzetno” obavljao svoju dužnost komandanta Drinskog korpusa VRS-a u srebreničkoj operaciji.

Dannatt je rekao da je u Mladićevoj pohvali Krstića poslije pada Srebrenice “problem što je skoro 8.000 muškaraca i dječaka prerano umrlo i što je neko za to odgovoran u Krstićevoj zoni odgovornosti”.

Krstića je Haški tribunal osudio na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida počinjenog u Srebrenici.

Mladićev branilac Dejan Ivetić osporavao je kredibilitet Dannatta kao eksperta. Dannatt se pozivao na iskustvo koje je imao kao oficir UNPROFOR-a u BiH i na trupnim i generalštabnim dužnostima u Velikoj Britaniji, uključujući i položaj komandanta britanske armije.

Iz Dannattove autobiografije, Ivetić je citirao njegovo uvjerenje da je Mladić naredio Krstiću ubistvo na hiljade srebreničkih zarobljenika. Na pitanje na osnovu čega je to tvrdio, Dannatt je odgovorio da je to njegovo “lično mišljenje”.

Dannat je potvrdio da mu je u pisanju izvještaja za Tužilaštvo na suđenju Mladiću pomogla snaha koja je prethodno radila u “međunarodnom krivičnom sudu u Haagu”, ali nije znao kojem.

Suđenje Mladiću, koji je optužen i za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, koji je u sedam opština imao razmjere genocida, teror nad civilima u Sarajevu te uzimanje za taoce pripadnika UNPROFOR-a, nastavlja se sutra, 12. novembra.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English