Članak

Ulaganje materijalnih dokaza

15. Maja 2013.00:00
U nastavku suđenja za zločine počinjene na Grbavici, Tužilaštvo BiH je uložilo materijalne dokaze kojima želi da dokaže da je Zoran Dragičević zvani Krompir bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), te da je bio u grupi ljudi koje je policija u ljeto 1

This post is also available in: English

992. godine tražila zbog kaznenih djela počinjenih na Grbavici.

Behaija Krnjić, tužilac Tužilaštva BiH, pojasnio je jedan od dokaza prema kojima je Zoran Mihajlović iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srpske Republike BiH 24. jula 1992. godine istraživao gdje se nalazi Zoran Dragičević, koji je bio među licima koja su “provodila kaznena djela na Grbavici”.

Duško Tomić, branilac optuženog Dragičevića, kazao je da se ne može uložiti materijalni dokaz bez saslušanja inspektora Mihajlovića, najavivši da će ga Odbrana pozvati kao svog svjedoka.

Tužilac Krnjić je uložio i akt Odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu iz Bijeljine u kojem stoji da je optuženi Dragičević učestvovao u ratu i bio pripadnik VRS-a.

Tužilaštvo BiH tereti Zorana Dragičevića zvanog Krompir da je kao pripadnik VRS-a počinio ratni zločin nad civilima nesrpske nacionalnosti u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca, uključujući silovanje i seksualno zlostavljanje žrtava, mučenje, pljačkanje i premlaćivanje civila. 

Tužilaštvo BiH je uložilo i medicinske nalaze oštećene A-1 koji su 1995. godine sačinjeni na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu. Prema optužnici, Dragičević je u julu 1993. godine zaštićenu svjedokinju A-1 odveo u stan, gdje ju je silovao.

Tužilaštvo BiH je saslušalo i vještakinju daktiloskopske struke, koja je iznijela nalaz i mišljenje u vezi sa identifikacijom otisaka prstiju optuženog Dragičevića.

Vještakinja Selma Šikalo je rekla kako je kao materijal korištena lična karta optuženog Dragičevića i daktiloskopski karton sa otiscima prstiju optuženog koji su dobili od Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

“Komparacijom je utvrđeno da otisci prstiju s lične karte i dokumenata koje smo dobili od SIPA-e pripadaju jednoj osobi – Zoranu Dragičeviću”, kazala je Šikalo.

Suđenje se nastavlja 29. maja.

Mirna Buljugić


This post is also available in: English