Članak

Bašić i Šijak: Kolateralna šteta

13. Novembra 2012.00:00
Svjedočeći u svoju korist, optuženi Mirsad Šijak je kazao kako se nakon ranjavanja u donje ekstremitete i spolni organ u januaru 1994. godine liječio mjesec dana, tvrdeći da je on u ovom predmetu kolateralna šteta i da ne zna zbog čega ga je oštećena “A”

This post is also available in: English

optužila za silovanje.

Mirsad Šijak i Muhidin Bašić su optuženi da su 25. januara 1994. u zatvoru koji se nalazio u podrumskim prostorijama zgrade “Šumarstva” u Varešu, sa dva nepoznata vojnika, prisilili žensku osobu hrvatske nacionalnosti na seksualni odnos.

Šijak je ustvrdio da je 5. januara 1994. ranjen i da je tri dana bio u bolnici, a potom se mjesec dana liječio, uključujući i 24. januar predvečer, kada su mu izvađeni geleri.

“Nisam mogao imati seksualni odnos ni sa suprugom, a zbog ove cijele priče sam se i razveo”, kazao je optuženi, dodavši da još uvijek ima komadiće gelera u donjim ekstremitetima.

Na pitanje Mire Smajlović, predsjedavajuće Sudskog vijeća, zašto je, prema iskazu svjedokinje Bakire Hasečić, prvooptuženi doveo njega u vezu sa silovanjem, on nije znao odgovor, rekavši da bi to trebali da pitaju optuženog Bašića.

Odgovarajući na pitanje zbog čega ga je oštećena A dovela u vezu sa silovanjem, kazao je da ona “jedino njega i zna”.

Šijak je naveo da poznaje svjedokinju “A” i da ju je skoro sreo.

“Išla je prema meni i smijala se, a prijatelji su mi govorili: ‘Eno ti mace’, a ja se pitam odakle joj hrabrost da se smije – ja sam u svemu ovome kolateralna šteta”, kazao je optuženi Šijak.

On je rekao da je 25. januara 1994. godine išao na sastanak u Kakanj, gdje je izvršena primopredaja u korpusu, i da se tamo zadržao cijeli dan.

Kao materijalni dokaz Odbrane drugooptuženog Mirsada Šijaka, uložen je i njegov dnevnik koji je vodio u ratu, a u kojem stoje svi važni datumi, uključujući njegovo ranjavanje, liječenje i sastanak u Kaknju.

Također je kao dokaz uvrštena i potvrda o ranjavanju optuženog.

I Odbrana prvooptuženog je završila dokazni postupak unošenjem materijalnih dokaza, uključujući informacije iz općine Vareš od decembra 1993. o nadležnosti Armije BiH (ABiH) prema zatvorenicima Hrvatskog vijeća obrane (HVO). Kao dokaz je uvrštena i informacija službe javne bezbjednosti o radu skupštine Olovo od januara 1994. godine.

“Ovime dokazujemo da je osoba A mogla, kao vijećnik, da stavi prmjedbe na sigurnost u gradu”, kazao je Kerim Čelik, branitelj optuženog Muhidina Bašića.
   
Uvršteno je i rješenje o penzionisanju svjedokinje A, uz tvrdnju da je ona “na bazi krivotvorenja dokumenata dobila penziju”.

Nastavak suđenja je 19. novembra 2012. godine, kada će biti ispitani dodatni svjedoci Tužilaštva i Sudskog vijeća, koje će ponovo pozvati oštećenu.

                   
                    M.B.

This post is also available in: English