Lice: Čelik Kerim


16. Marta 2015.
U završnoj riječi na suđenju za zločine počinjene nad Hrvatima u Trusini (općina Konjic), Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu za optuženog Dževada Salčina zvanog Struja, nekadašnjeg vojnika odreda “Zulfikar” Armije BiH (ABiH).


5. Juna 2014.
U nastavku suđenja za zločin počinjen na planini Igman pročitani su iskazi svjedoka Dragana Vukovića, koji je naveo da ga je prvooptuženi Nedžad Hodžić maltretirao, a da mu je Dževad Salčin odsjekao uho.


16. Januara 2014.
U nastavku suđenja za zločin počinjen na planini Igman (općina Hadžići), svjedok Tužilaštva je ispričao kako su optuženi Nedžad Hodžić i Dževad Salčin maltretirali zarobljenike srpske i hrvatske nacionalnosti.


12. Decembra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen na planini Igman (općina Hadžići), svjedok Tužilaštva BiH je kazao kako je optuženi Dževad Salčin zvani Struja odsjekao uho Draganu Vukoviću, objasnivši da je to uradio jer su zatvorenici i pripadnici jedinice “Zulfik