Članak

Jević i ostali: Tužilaštvo traži 115 godina zatvora

23. Marta 2012.13:34
Tužilaštvo BiH zatražilo je da četvorica optuženih za genocid u Srebrenici budu osuđena na 115 godina zatvora.

This post is also available in: English (English)

Tužilac Ibro Bulić predložio je da prvooptuženi Duško Jević bude osuđen na 35 godina zatvora, Mendeljev Đurić na 30, a Goran Marković i Neđo Ikonić na po 25 godina zatvora.

“Optuženi su bili važne karike u lancu plana za istrebljenje bošnjačkog stanovništva. (…) Oni nisu sjedili u kancelarijama, oni su bili na terenu i aktivno učestvovali u krvavoj žetvi”, kazao je Bulić.

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo je dokazalo da su četvorica optuženih u julu 1995. godine učestvovali u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva s područja Srebrenice i ubistvima više od 1.000 muškaraca u Kravici.

“Genocid je više od brojki. Radi se o uništenju naroda. Optuženi su bili svjesni da svojim radnjama doprinose genocidu”, rekao je tužilac.

Bulić je naveo i da optuženi smatraju da svojim radnjama nisu učinili ništa loše.

“Poricanje znači da nema kajanja. Za njih su ubistva tada, kao i sada, bila opravdana (…) Prema njihovoj odbrani, zločini su bili legitimni jer su ih drugi počeli, i to ih ne bi zadesilo da nisu prvi počeli”, rekao je Bulić.

Tužilaštvo BiH tereti Jevića kao komandanta Centra za obuku na Jahorini pri Specijalnoj brigadi policije Republike Srpske (RS), Đurića i Ikonića kao komandire četa u ovoj jedinici, a Markovića kao komandira jednog od vodova. Jević, Đurić i Ikonić su, prema optužnici, zločine počinili kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata.

“Ubijanja su bila planska i sistematska. Pripadnici jedinice s Jahorine su dva dana bili u Kravici, a to su mogli samo uz znanje i pod nadzorom optuženih. (…) Optuženi su se kretali ispred skladišta i podsticali da se ubije što više ljudi”, rekao je Bulić.

On je podsjetio na izjave svjedoka koji su govorili o okupljanju bošnjačkog stanovništva u Potočarima, teškim uslovima, te odvajanju muškaraca i nekoliko ubistva koja su se dogodila, a u kojima su učestvovali i pripadnici Centra za obuku. Tužilac je kazao da su svjedoci potvrdili da su Jević i Đurić koordinisali prijevoz civila iz Potočara.

“Da su vojnici i policajci, uključujući optužene, znali da će biti ubijanja, može se zaključiti po ambijentu u Potočarima. Svjedoci su opisali zlostavljanja, omalovažavanja i psovke”, rekao je Bulić.

On je dodao da su muškarci nakon odvajanja odbacivali dokumente i lične stvari, prije nego što će biti odvedeni na stratišta.

U završnoj riječi, tužilac je podsjetio i na izjave svjedoka o zarobljavanju muškaraca duž puta Konjević Polje – Bratunac, sporadičnim ubistvima prilikom predaje i pretresa terena, kao i o odvođenju od 100 do 200 zarobljenih u Konjević Polje, što se sve, kako je rekao, dešavalo pod nadzorom i kontrolom optuženih.

Naredno ročište zakazano je za 29. mart, kada će završnu riječ iznijeti Odbrana prvooptuženog.

Marija Taušan


This post is also available in: English (English)