Članak

Karadžić: Krizni štabovi plaćali paravojne formacije

9. Juna 2011.00:00
Na nastavku suđenja Radovanu Karadžiću, vještakinja Dorothea Hanson je predstavila stručni izvještaj o formiranju i radu srpskih kriznih štabova u BiH, prema kojem su ti štabovi bili instrument centralne vlasti za sprovođenje politike.

This post is also available in: English

Prezentirajući izvještaj, Hanson je kazala da je transformacija opštinskih tijela Srpske demokratske stranke (SDS) u opštinske krizne štabove predstavljala “obrazac pretvaranja partijskih organa u državne organe”, čiji je cilj bio stvaranje etnički čiste države.

Kao vještak Tužilaštva u Haagu, Hanson je napomenula da je osnovu za tu transformaciju predstavljalo “Uputstvo o organizovanju i djelovanju organa srpkog naroda u BiH u vanrednim okolnostima”, koje je glavni odbor SDS-a izdao 19. decembra 1991. godine.

“Prema tom uputstvu, u radu kriznih štabova učestvovali su predstavnici SDS-a, vojske, policije, ali i drugih opštinskih organa. Odluke su donošene kolektivno i od aprila 1992. krizni štabovi igraju važnu ulogu u preuzimaju vlasti u opštinama širom BiH”, objasnila je Hanson.

Karadžiću, nekadašnjem predsjedniku SDS-a i Republike Srpske (RS), pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu (MKSJ/ICTY) sudi se za genocid, kršenje zakona i običaja ratovanja i zločine protiv čovječnosti počinjene u BiH.

Kako se navodi u optužnici, Karadžić je učestvovao i u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio da se bosanski muslimani i Hrvati trajno uklone s područja 20 opština u BiH.  

“Krizni štabovi i ratna predsjedništva su bili civilni organi vlasti koji su naređivali hapšenja i zatvaranja nesrpskog stanovništva, njihovo protjerivanje i organizaciju masovnih iseljavanja. Na takav način su prvo odvojili etničke skupine, te naglasili da Srpska Republika može biti samo Srpska”, rekla je Hanson.

Govoreći o regionalnim kriznim štabovima, vještakinja Hanson je objasnila da su oni proslijeđivali uputstva sa republičkog nivoa na nivoe regija i opština, te na taj način sprovodili politiku centralne vlasti, koja je bila obavezujuća za sve lokalne štabove.

“Neki krizni štabovi direktno su učestvovali u pozivanju ljudi da se priključe paravojnim formacijama, te u njihovom plaćanju. Takav primjer imamo u Zvorniku, gdje je odlukom opštinske vlade uplaćeno 10 miliona dinara komandantu paravojne formacije “Žute ose”, čiji su pripadnici bili dobrovoljci iz Zvornika”, kazala je Hanson.

Na početku unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je tražio od svjedokinje da objasni na koji način je postala analitičarka Tužilaštva u Haagu, smatrajući da izvještaj o formiranju i funkcionisanju kriznih štabova nije relevantan.

“Selektivnost u tumačenju dokumenata karakteriše kompletan vaš izvještaj. Smatram da ste bili vrlo selektivni u tumačenju svih dokumenata i da vaš izvještaj Sud ne treba da uzima u obzir”, zaključio je Karadžić.

Unakrsno ispitivanje svjedokinje Hanson biće nastavljeno 14. juna 2011. godine.

D.E.

This post is also available in: English