Članak

Pelemiš i Perić: Osporavanje nalaza

25. Februara 2011.00:00
Na suđenju bivšim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) za genocid u Srebrenici, Državno tužilaštvo je pri unakrsnom ispitivanju nastojalo osporiti nalaz i mišljenje vještaka Odbrane Stefana Karganovića.

This post is also available in: English

Eric Larson, tužilac Tužilaštva BiH, kazao je da vještačenje Karganovića u vezi sa stradanjem kolone pripadnika 28. divizije Drugog korpusa Armije BiH (ABiH) i civila koja se 12. jula 1995. godine uputila iz Srebrenice ka Tuzli, predstavlja “način negiranja da se genocid dogodio”.

“Relevantnost nalaza će cijeniti Sud. Međutim, smatram da pogubljenje velike grupe ljudi i genocid jesu dva različita pojma. Genocid nije dobar način da se opiše Srebrenica. Ja se slažem da su se desila ubistva i masakr, ali treba izvesti još istraživanja da bi se utvrdilo da je to bio genocid”, odgovorio je Karganović, koji je sa iznošenjem nalaza počeo 23. februara ove godine.

Za učešće u genocidu počinjenom u julu 1995. godine u Srebrenici, Državno tužilaštvo tereti Momira Pelemiša i Slavka Perića, nekadašnje pripadnike komande Prvog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

Pelemiš i Perić, prema navodima optužnice, učestvovali su u zajedničkom planu da se iz zaštićene enklave Srebrenica trajno i prisilno premjesti bošnjačko stanovništvo, te u ubistvima više od 1.000 muškaraca na Vojnoj ekonomiji Branjevo i u Domu kulture u selu Pilica (općina Zvornik).

Karganović, koji je vještačio u korist Odbrane Slavka Perića, na ovom ročištu ponovio je svoj stav da je od 12. do 16. jula 1995. godine poginulo oko 2.500 pripadnika ABiH i civila koji su se kretali u koloni od Srebrenice do Tuzle.

“Prema svim dostupnim podacima, uzroci stradanja bili su zasjede VRS-a, borbena dejstva, minska polja, te samoubistva samih osoba u koloni. (…) Hipotetički je moguće da je došlo i do ubistava osoba iz te kolone koji su se već predali, međutim, po mom mišljenju, borbe su vjerovatnija opcija“, rekao je Karganović.

Tužilac Larsen upitao je vještaka da li je cilj nevladine organizacije “Historijski projekt Srebrenica”, čiji je on osnivač, “da sistematski negira postojanje genocida u Srebrenici”, što je Karganović odbacio.

“Mislim da samo ime govori čime se mi bavimo. Naš rad je historijska analiza dešavanja u Srebrenici od 1992. do 1995. godine. Mi nemamo namjeru da poričemo genocid, osim da istražimo do u detalje šta se sve dešavalo na tom području”, dodao je Karganović.

Suđenje Pelemišu i Periću nastavit će se 4. marta ove godine.

D.Dž.

This post is also available in: English