Članak

Još uvijek teško zdravstveno stanje Vinka Kondića

26. Januara 2011.00:00
Na statusnoj konferenciji održanoj u postupku protiv Vinka Kondića, Odbrana optuženog je kazala da je on, i pored stalne terapije, još uvijek nesposoban da prati sudski proces.

This post is also available in: English

Duško Panić, glavni branilac Vinka Kondića, kazao je pred Sudom BiH da je optuženi lošeg zdravstvenog stanja, da je nepokretan, te nesposoban da prati sudski proces.

“U posljednjih mjesec dana pojavili su se novi problemi. Kondićevo stanje je pogoršano, komunikacija sa njim je jako teška, a ljekari ne žele da ga prime u bolnicu”, rekao je Panić, napomenuvši da optuženi nema zdravstveno osiguranje, te da sve troškove liječenja plaća sam.

Na osnovu nalaza tima vještaka, Sud BiH je u oktobru 2010. godine donio rješenje o prekidu krivičnog postupka protiv Kondića, bivšeg načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) Ključ, istaknuvši da će se “postupak nastaviti kada se zdravstveno stanje optuženog poboljša”.

Kondić, koji je optužen za zločine počinjene tokom 1992. godine na području Ključa, boluje od Parkinsonove bolesti i zbog lošeg zdravstvenog stanja često nije prisustvovao suđenju.

Iako je Tužilaštvo BiH osporavalo nalaz i mišljenje tima vještaka po kojem Kondić nije sposoban da prati suđenje, Sud BiH je zbog daljnjeg vještačenja zatražio da Odbrana ponovo dostavi svu medicinsku dokumentaciju, kako bi se pratilo zdravstveno stanje optuženog.

“Prema onome što smo čuli od kolege Panića, optuženom je bilo mnogo bolje dok je boravio u pritvorskoj jedinici. Tamo je imao njegu 24 sata, nije bio sam, te je i bez zdravstvenog osiguranja dobijao redovnu terapiju. Tužilaštvo ne odustaje od zahtjeva da se Kondićevi medicinski nalazi ponovo analiziraju i traži da Odbrana dostavi sve dosadašnje nalaze”, rekla je Džemila Begović, tužiteljica Tužilaštva BiH.

Kondić je uhapšen u decembru 2007. i u pritvoru je bio sve do septembra 2010. godine, kada je pušten na slobodu uz mjere zabrane. Sve do hapšenja, Kondić je bio branilac pred Odjelom za ratne zločine Suda BiH.

Jasmina Kosović, predsjedavajuća Sudskog vijeća, najavila je da će Sud BiH nakon dobijenih medicinskih nalaza odrediti timsko vještačenje o procjeni psihičkog i zdravstvenog stanja optuženog Kondića.

D.E.

This post is also available in: English