Članak

Alić: Zatraženo ponovno suđenje

23. Marta 2009.00:00
Na oslobađajuću presudu Šefiku Aliću Tužilaštvo BiH uložilo žalbu, zatraživši ponovno suđenje pred Apelacionim vijećem.

This post is also available in: English

Tužilaštvo BiH zatražilo je da Apelaciono vijeće Državnog suda ukine oslobađajuću presudu Šefiku Aliću i vrati postupak na početak.

Odbrana optuženog je zatražila da se žalba Tužilaštva BiH “u potpunosti odbaci”.

Nepravosnažnom presudom izrečenom 11. aprila 2008. godine, Alić je oslobođen krivice da je počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bosanske krajine, što mu je optužnicom Tužilaštva BiH stavljano na teret.

Tužilaštvo BiH je Alića, kao bivšeg pomoćnika komandanta bataljona “Hamze”, koji je djelovao u sastavu Petog korpusa Armije BiH (ABiH), teretilo da je u augustu 1995. godine učestvovao u zlostavljanju zarobljenih pripadnika Vojske Srpske Krajine, te da nije sproveo istragu i kaznio osobe koje su odgovorne za ubistva četiri zarobljenika.

Obrazlažući žalbu, Tužilaštvo BiH je navelo da osporava prvostupanjsku presudu jer je došlo do bitnih povreda Zakona o krivičnom postupku, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

“Žalba je detaljno obradila sve pogreške koje smatramo da su napravljene. U 30 dijelova presude smatramo da su napravljene pogreške kod utvrđivanja činjenica”, kazao je tužilac Jude Romano, dodajući da smatraju “manjkavim i niz obrazloženja koje je Sudsko vijeće dalo u presudi”.

“Smatramo manjkavim obrazloženje gdje Sud navodi da prisustvo višerangiranih osoba isključuje odgovornost nižerangiranih. Svaka osoba u lancu komandovanja je jednako odgovorna. Ovakav pristup je u suprotnosti s principima komandne odgovornosti”, kazao je Romano.

U nekim dijelovima, smatra Tužilaštvo BiH, presuda je “proturječna i narazumljiva”.

Branilac Senad Kreho je kazao da je presuda odgovorila na sve “zamke optužnice”, zatraživši od Sudskog vijeća da obrati pažnju na snimak koji je uložen kao dokaz.

“Ne postoji odgovornost Šefika Alića. To je detaljno pojasnio vještak tumačeći vojnu odgovornost. Broj jedan što se tiče odgovornosti jeste komandant bataljona”, kazao je Kreho, pitajući “zašto je Tužilaštvo BiH propustilo goniti zamjenika komandanta Hamdiju Mustafića”.

Ovom optužnicom, istakao je Kreho, “htjela se odgovornost prebaciti na Šefika Alića bez ikakvog uporišta”.

Odluku o žalbi Sudsko vijeće će donijeti naknadno.

This post is also available in: English