Članak

Radić i ostali: Ultimatumi u sudnici

27. Novembra 2008.00:00
Dragan Šunjić izrazio sumnju da dokazi koje njegova Odbrana ulaže u spis neće biti razmatrani ukoliko se detaljno ne obrazlože na glavnom pretresu.

This post is also available in: English

Na početku izvođenja materijalnih dokaza Odbrane Dragana Šunjića, optuženi je od Sudskog vijeća zatražio da ga “udalji iz sudnice” ukoliko mu ne dozvoli da prezentuje materijalne dokaze i komentariše svaki pojedinačno.

Šunjić je, zajedno sa Markom Radićem, Damirom Brekalom i Mirkom Vračevićem, optužen za zločine počinjene u logoru Vojno kod Mostara, gdje su, prema navodima optužnice, tokom 1993. i 1994. godine bili zatvoreni i maltretiran i Bošnjaci. Sva četvorica su, smatra Tužilaštvo, bili pripadnici Bjelopoljske bojne Druge brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

Među materijalnim dokazima koje je predložila Odbrana drugooptuženog, veliki je broj onih koje je već ranije Tužilaštvo BiH uložilo u spis.

Advokat Mithat Kočo se osvrnuo na svaki od njih, te obrazložio sa kojeg aspekta su bitni za Odbranu, povezujući ih pritom i sa iskazima saslušanih svjedoka Tužilaštva i Odbrane.

Sudsko vijeće je nekoliko puta upozoravalo advokata da skrati svoje izlaganje, govoreći da sada “nije vrijeme da se vrši analiza dokaza”, te da će imati za to priliku u završnoj riječi.

“Uložili smo dosta vremena i truda da analiziramo sve ove dokaze, i moj branjenik želi da ja to iznesem, ili će mi otkazati punomoć”, rekao je Kočo.

Šunjić se obratio Sudskom vijeću ističući kako “neće stići” sve dokaze obrazložiti u završnoj riječi, te da želi da ova analiza dokaza “uđe u zapisnik”.

Nakon što mu je Staniša Gluhajić, predsjedavajući Sudskog vijeća, objasnio da će Sud pročitati sve dokaze, te da će biti razmatrani kao dio cjelokupnog spisa, Šunjić je rekao da ga “ne mogu ubijediti u to”.

Optuženi je zatražio od Sudskog vijeća da ga udalji sa suđenja ukoliko mu ne dozvoli ovakav način iznošenja dokaza, nakon čega je Sud dozvolio nastavak izvođenja dokaza.

Među materijalnim dokazima koje je uložio advokat Mithat Kočo, pretežno su bili dnevni, sedmični i mjesečni izvještaji o aktivnostima Vojne policije HVO-a, u kojima se navodi da je zadatak njenih pripadnika bio “rad na punktovima, patrolne službe, davanje straže na liniji, osiguravanje objekata i ostalo”.

Nastavak izvođenja materijalnih dokaza drugooptuženog, kao i saslušanje svjedoka Odbrane prvooptuženog, zakazano je za 5. decembar 2008. godine.

This post is also available in: English