Članak

Kravica: Iskustvene metode vještaka Odbrana

14. Decembra 2007.23:45
Vještak građevinske struke dao je svoje mišljenje o materijalima pronađenim u masovnim grobnicama iz kojih su ekshuminarana tijela ubijenih u Kravici.

Vlado Radović, vještak građevinske struke kojeg su pozvale Odbrane jedanaestorice optuženih za genocidu Srebrenici, tvrdi da ostaci građevinskog materijala iz skladišta Zemljoradničke zadruge (ZZ) Kravica nisu mogli biti pronađeni u masovnim grobnicama u Srebrenici.

Deset bivših pripadnika Specijalne policije i jedan pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) terete seza strijeljanje više od 1.000 Bošnjaka u hangarima ZZ-a Kravica, u Srebrenici,13. jula 1995. godine.

Vještak je rekao da je prilikom sastavljanja nalaza koristio izvještaj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) koji se odnosi na skladište u Kravici a u kojem se spominje i da su dijelovi građevinskog materijala iz Zadruge pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnica.

Radović je rekao da nije vidio materijale pronađene u ovim grobnicama, niti je imao izvještaj ili fotografije tih materijala, ali tvrdi da ostaci koji su pronađeni ne mogu biti iz ZZ-a Kravica.

“U svom nalazu sam specificirao sve vrste građevinskog materijala pronađene u Zemljoradničkoj zadruzi Kravica.Tvrdim da ništa od tih materijala nije moglo biti nađeno izvan ovog objekta”,  rekao je Radović, istaknuvši da se u izvještaju MKSJ-a spominje da je u grobnicama pronađen “komad betona i polistirena”.

“Nikada nisam čuo za tu riječ ‘polistiren’.Taj materijal ne postoji. Provjerio sam svu literaturu koja mi je bila dostupna i nisam našao značenje ove riječi. Znam da postoji poliuretan – to su materijali koji se koriste za termoizolaciju, i to je najčešće stiropor”, objasnio je Radović.

Prilikom unakrsnog ispitivanja, tužilac Ibro Bulić svjedoku je prezentirao papir sa definicijom pojma “polistiren”,koju je, tvrdi tužilac, pronašao u hemijskom rječniku. U definiciji, između ostalog, piše: “Polistiren ili stiropor koristi se u građevinarstvu kao izolacijski materijal.”

Tužilac je također prezentirao “proizvodni program” firme “Stirokart” iz Srpca, koja, kako je to spomenuo sam vještak na osnovu uvida u dokument, proizvodi građevinski materijal “na bazi stiropora”.

Na zahtjev tužioca, vještak je konstatovao da je u opisu svih proizvoda kojima ova firma raspolaže zajednička supstanca “ekspandirani polistiren”.

“Tvrdim da nigdje nisam našao ovaj pojam”, rekao je vještak, i dodao da se prilikom sačinjavanja ovog nalaza koristio “iskustvenim metodama”.

Radović je isključio mogućnost da je beton iz ZZ-a Kravica mogao biti u grobnici, jer bi ga trebalo “posebnom mašinom zahvatiti i skloniti”. Vještak je istakao i da se u izvještaju MKSJ-a spominju fotografije pronađenih materijala, koje on nije vidio niti se “zanimao”za njih.

“Moje mišljenje se ne mijenja, bez obzira na to što nisam vidio te materijale i fotografije”, rekao je Radović.

Na pitanje Hilme Vučinića, predsjedavajućeg Sudskog vijeća, na čemu temelji svoj izvještaj, Radović je istakao da je u Kravici bio “tridesetak minuta”, te da se njegov izvještajzasniva “na iskustvu”.

“U mjestu gdje ja radim i bitišem, nema institucije koja bi mogla sprovesti neku detaljniju analizu ovih materijala”, rekao je vještak.

U nastavku ročišta Odbrana Miloša Stupara prezentirala je dio materijalnih dokaza, pretežno borbenih izvještajaVRS-a i Armije BiH koji se odnose na područje Srebrenice.

Suđenje se nastavlja 10. januara 2008. godine, kada će još jedan vještak Odbranâ govoriti o odnosu policije i vojske.

Povezani članci