Lice: Škorić Rade


29. Januara 2014.
Tužilaštvo BiH zatražilo je da se sedmorici optuženih za zločin počinjen u Kotor-Varoši produže mjere zabrane, dok su se Odbrane usprotivile predloženoj zabrani sastajanja sa svjedocima i optuženih međusobno jer bi to poremetilo pripreme za odbranu.