Lice: Meron Theodor


16. Decembra 2013.
Optuženi Radovan Karadžić u Haškom tribunalu pokušao je pobiti izjavu jednog od svjedoka Tužilaštva da je politika vodstva bosanskih Srba tokom rata u BiH bila “da se trećina Muslimana ubije, trećina pokrsti u pravoslavlje, a trećina da sama ode”.


27. Novembra 2013.
Žrtve iz BiH izrazile su razočarenje radom Haškog tribunala i njegovog predsjednika Theodora Merona, dok je grupa od desetak građana noseći transparent “RIP Justice” napustila konferenciju dok je Meron govorio.