Grad: Pazarić


22. Januara 2015.
Iznoseći materijalne dokaze na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o stanju u zatočeničkim objektima i odvođenju na prinudne radove.


18. Decembra 2014.
U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je prezentovalo dokumente o zatvaranju Hrvata u objekte na području ove općine.


4. Decembra 2014.
U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o razoružavanju i privođenju stanovništva srpske nacionalnosti u zatočeničke objekte.


6. Novembra 2014.
Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH pročitalo je iskaze svjedoka koji su kazali da su u logoru “Silos” zatočenici premlaćivani.


2. Oktobra 2014.
Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, bivši ministar pravde Vlade Republike i Federacije BiH rekao je da zaključci ministarstva o rješenju problema zatvorenika u “Silosu” nikada nisu realizovani.


18. Septembra 2014.
Na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH pročitalo je iskaze bivših zatočenika koji su kazali da su osobe srpske nacionalnosti u logorima na području te općine bili premlaćivani i mučeni glađu.