Press

1200px-ICTY_-_The_Audio_Visual_Archive-e1567513794950-1024x576.jpg

5. Septembra 2019.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) pozvala je novinare, umjetnike, istoričare i aktiviste civilnog društva da podnesu prijedlog za male projekte koji pokrivaju teme vezane za arhivu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i lokalne sudove u zemljama bivše Jugoslavije, pred kojima su vođeni predmeti ratnih zločina.


Balkan_Investigative_Reporting_Network_Bosnia_and_Herzegovina_logo.png

18. Jula 2019.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN BiH) je neprofitna organizacija, uspostavljena kao podrška razvoju i jačanju medija i civilnog društva u Bosni i Hercegovini, osnovana s ciljem aktivnog uključivanja kompletnog građanstva u proces izgradnje društva, razvijajući svijest o važnosti njihovih demokratskih prava i obaveza.