Dekada procesuiranja


27. Januara 2016.

“Poštovano Sudsko vijeće, kao što sam do sada u više navrata na zvaničnom mjestu, pred Sudom u Haagu, pred ovim Sudom BiH u toku svog procesa rekao – isto to potvrđujem i sada pred ovim sudskim vijećem...