Predmet: Ljubinac Radisav

rogatica_panorama-e1605261035331.jpg

24. Januara 2007.
Odbrana je ispitala još četiri svjedoka koji su svojim iskazima podržali tvrdnju da je optuženi alkoholičar, te su ga ocijenili kao “pijanicu”. Radisav Ljubinac je optužen da je sarađujući sa snagama Vojske Republike Srpske učestvovao u napadu i protjerivanju stanovnika sela Seljani, općina Rogatica, od kojih se nekima do danas gubi svaki trag. U uvodnim […]