Predmet: Kornjača i ostali


14. Jula 2015.

Nakon što je optuženi Milun Kornjača iznio završnu riječ na obnovljenom suđenju za zločine počinjene na području Čajniča, Apelaciono vijeće zakazalo je izricanje presude za 30. juli.