Predmet: Hodžić i Salčin


10. Decembra 2015.
Odbrana Dževada Salčina zatražila je oslobađajuću presudu, ocijenivši da Tužilaštvo BiH nije ponudilo uvjerljive dokaze o krivici optuženog za zločine na Igmanu počinjene 1993. godine.


16. Novembra 2015.
Vještak neuropsihijatar je kazao kako smatra da Nedžad Hodžić, optužen za zločine počinjene na Igmanu, nije sposoban da prati sudski postupak niti da učestvuje u njemu.


29. Oktobra 2015.
Na suđenju Dževadu Salčinu za zločine počinjene na planini Igman, vještak neuropsihijatar je kazao da optuženi prilikom davanja izjave Državnom tužilaštvu u istrazi nije bio sposoban shvatiti pitanja koja mu se postavljaju.


1. Oktobra 2015.
U nastavku suđenja za zločin počinjen na planini Igman, Tužilaštvo BiH je kao dokaz uložilo izjavu koju je Dževad Salčin dao u istrazi, čemu se njegova Odbrana usprotivila govoreći da je uzeta pod prijetnjom.


1. Oktobra 2015.
U nastavku suđenja za zločin počinjen na planini Igman, Tužilaštvo BiH je kao dokaz uložilo izjavu koju je Dževad Salčin dao u istrazi, čemu se njegova Odbrana usprotivila govoreći da je uzeta pod prijetnjom.


9. Jula 2015.
U nastavku suđenja Dževadu Salčinu, optuženom za zločine počinjene na planini Igman, vještak sudske medicine je rekao da je pogoršanje psihičkog stanja optuženog moglo uticati na izjavu koju je dao Tužilaštvu BiH u martu 2012. godine.