Tajma Tiro Demić

Konferencija-MKCK-1280x654.jpg

3. Decembra 2021.
Moralna je obaveza svih učiniti sve što je u našoj moći kako bi doprinijeli pronalasku više od 7.600 osoba za kojima se još traga, bilo kao pojedinci i članovi zajednica u kojima živimo, predstavnici akademske zajednice, vladinih ili nevladinih organizacija ili vjerskih vođa, poručeno je sa konferencije održane u Sarajevu u organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK).