Vijest

U avgustu glavna rasprava po tužbi protiv Jozak Mađar

18. Juna 2024.17:09
Glavna rasprava po disciplinskoj tužbi protiv sudije Kantonalnog suda u Novom Travniku Katice Jozak Mađar zakazana je za avgust nakon što je Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća donijela odluku koji će od predloženih dokaza biti izvedeni.
Kantonalni sud u Novom Travniku. Foto: BIRN BiH

U nastavku pripremnog ročišta Komisija je zatražila od Ureda disciplinskog tužioca i tužene da smanje broj predloženih svjedoka na iste okolnosti, te je na kraju prihvaćeno da na glavnoj raspravi bude saslušana Jozak Mađar i osam svjedoka.

Predsjedavajući Komisije Draženko Lugonja kazao je da su prihvaćeni materijalni dokazi Ureda, kao i veći broj od 120 predloženih dokaza tužene. Dio dokaza koje je predložila Jozak Mađar odbijen je kao irelevantan, uključujući desetak svjedoka.

“Tražili ste uvid u presude Suda u Novom Travniku. Predmet tužbe nisu presude, već način na koji su dodjeljivane”, objasnio je Lugonja.

Dodao je da prijedlog za saslušanje bivših sudija u vezi s pritiscima kad je riječ o dodjeli predmeta takođe nije predmet tužbe, a da relevantne iskaze o dodjeljivanju predmeta mogu dati zaposleni u službi za informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT). Odbijen je i prijedlog za uvid u arhivirane predmete, jer kako je objasnio Lugonja, u tužbi je riječ o predmetima koji su iskazani kao završeni.

Jozak Mađar, koja je ranije bila dugogodišnja predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, prigovarala je na odluke Komisije o prihvatanju dokaza, žaleći se na kršenje prava. Članovi Komisije upozorili su je nekoliko puta da ne prekida ročište upadanjem u riječ, a Lugonja je neke od njenih primjedbi okarakterisao kao odugovlačenje postupka.

Disciplinska tužba tereti Jozak Mađar za kršenje pravilnika i propisa o postavljanjima, sistemu za automatsku dodjelu predmeta (CMS) i orijentacionim mjerilima za rad sudija, kao i ponašanje koje šteti ugledu sudijske funkcije.

Lugonja je napomenuo da su protiv nje podnesene tri disciplinske tužbe – u aprilu i julu 2023. te u februaru 2024. godine.

On je na početku ročišta konstatovao da je usvojen prijedlog Komisije za produženje roka za okončanje ovog postupka. Rekao je da su usvojeni ranije podneseni zahtjevi za odstupanje prvobitnih članova Komisije Sanina Bogunića i Sanele Gorušanović Butigan, koje je tužena na jednom od prošlih ročišta predložila za svjedoke. Umjesto njih su kao članice Komisije imenovane Željka Fabić i Aleksandra Obradović.

Termini za glavnu raspravu zakazani su za 20, 21. i 22. avgust.

Marija Taušan