Suđenje

Pudar: Zaposlenici BHANSA-e nisu preuzimali niti vraćali predočene iznose akontacija

29. Maja 2024.16:37
Na suđenju za pronevjeru novca u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), svjedoci su izjavili da nisu zaprimali niti vraćali iznose koji se navode na dokumentaciji pod njihovim imenima, a negirali su i potpise.

Dejan Pudar. Foto: BIRN BiH

Zaposlenik BHANSA-e Slavenko Buha je posvjedočio da je 2014. išao na službeno putovanje u Luksemburg. Nakon što mu je tužilac Igor Dubak predočio račun “Mrkulić Company“, koji je bio na njegovo ime, svjedok je izjavio da mu račun nije poznat te da se na osnovu evidencije može vidjeti da je on na datum koji se navodi na računu bio u kancelariji.

On je naveo da se njegov potpis ne nalazi na predočenom nalogu za službeno putovanje, kao ni na putnom računu. U odnosu na predočeni blagajnički izdatak, na kojem se navodi kao komitent, svjedok je izjavio da se ne nalazi njegov potpis te da nije primio sumu novca koja se navodi.

Buha je u unakrsnom ispitivanju pojasnio da nema uvid u račune ako posrednik plaća hotele za smještaj, kao i da se ne može sjetiti da je potpisivao račune u takvim okolnostima.

Jasmina Bogdanić se prisjetila kako je u maju 2015. išla na službeno putovanje u Luksemburg, kada joj je blagajnica iz Sarajeva isplatila akontaciju, koju je vratila nakon povratka.

Svjedokinja je negirala da je tada primila iznos od 930 eura. Ona je negirala i svoj potpis na blagajničkom izdatku i primitku, te kazala da nije vratila navedeni iznos.

Bogdanić je na upit braniteljice Vasvije Vidović kazala da nije moguće da je akontaciju primila s kolegicom s kojom je tada putovala, kao i da ona nikad nije pravdala novac za smještaj.

Biljana Đurić je ispričala da je 2015. išla na put u Luksemburg i nije komunicirala s Dejanom Pudarom u vezi s nalozima i akontacijama. Izjavila je da nikada nije primila akontaciju u iznosu od 2.125 maraka te pojasnila da je ona 16. jula i 23. jula 2015., a koji datumi se navode na blagajničkom izdatku i primitku, bila na godišnjem odmoru. Ona je negirala i svoje potpise na dokumentaciji.

Optužnica tereti Pudara da je u periodu od januara 2014. do kraja novembra 2015. godine prisvojio 276.222 marke – krivotvoreći račune, blagajničke naloge za isplatu akontacija i naloge za službena putovanja BHANSA-e za druge uposlenike i sebe, a koja se nisu desila.

Dalibor Ninković je negirao da se njegov potpis nalazi na blagajničkom izdatku iz juna 2015. Kazao je da nije preuzeo novac u iznosu od 1.642 eura. U odnosu na račun “Mrkulić Company“, koji je na njegovo ime, svjedok je kazao da nikada lično nije vidio račun. Negirao je i potpis na blagajničkom izdatku na kojem se njegovo ime nalazi u rubrici komitent.

Nakon što mu je tužilac Dubak predočio blagajnički izdatak iz februara 2015., Ninković je izjavio da je tog datuma bio slobodan te da mu samim tim nije isplaćen navedeni iznos. Negirao je potpis i na blagajničkom primitku iz jula 2015.

Edin Hatibović je negirao potpis na blagajničkom izdatku iz maja 2015., kao i na blagajničkom primitku iz jula iste godine.

Dalminio Begić je kazao da je 2014. i 2015. potraživao akontacije za putovanja van BiH, kada je zahtjev podnosio Pudaru putem e-maila ili telefona. On se prisjetio da je u novembru 2014. išao na put u Ljubljanu. Nakon što mu je tužilac Dubak predočio blagajnički izdatak iz novembra 2014. te primitak iz jula 2015., svjedok je izjavio da nije preuzeo niti vratio navedeni novac.

Braniteljica Vidović je svjedoku predočila izjavu iz 2017. koju je dao Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a prema kojoj je tada kazao da je u novembru 2014. bio na službenom putovanju u Budimpešti, na šta je svjedok izjavio kako se ne sjeća da je tako rekao.

Nastavak suđenja je 3. jula.

Aida Trepanić