Vijest

Tužiteljica Državnog tužilaštva sankcionisana javnom opomenom

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) odbilo je žalbu tužiteljice Tužilaštva BiH Violete Mandić i potvrdilo odluku Drugostepene disciplinske komisije kojom joj je izrečena mjera “javna opomena” zbog prekršaja “ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije”.

Tužilaštvo BiH. Foto: BIRN BiH

Vijeće je u cijelosti prihvatilo obrazloženje Drugostepene komisije, smatrajući da je izrečena adekvatna sankcija, primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja, okolnostima izvršenja disciplinskog prekršaja i utvrđenom stepenu disciplinske odgovornosti na strani tuženog – svjesni nehat – te da će se izrečenom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcionisanja nosilaca pravosudnih funkcija od strane disciplinskih organa Vijeća.

“Disciplinske komisije su pravilno utvrdile, kako olakšavajuće tako i otežavajuće okolnosti na strani tužene i dale im odgovarajući značaj, te tuženoj izrekle odgovarajuću disciplinsku mjeru, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a koje razloge u cijelosti prihvata i Vijeće kao cjelina”, stoji u konačnoj odluci.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na tužiteljicu Mandić.

Prema disciplinskoj tužbi, Mandić se – nakon potvrđivanja optužnice protiv Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske a.d.” – sastala s direktorom ovog preduzeća Lukom Petrovićem između 1. septembra i 30. oktobra 2020. u Istočnoj Ilidži te mu saopćila informacije iz predmeta i ponudila sporazum o priznanju krivnje.

Nakon provedenog prvostepenog postupka, Prvostepena disciplinska komisija tužiteljicu Mandić je oglasila odgovornom te joj je izrečena disciplinska mjera “javna opomena” zbog prekršaja “ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije”.

Protiv ove odluke tužena Mandić je blagovremeno izjavila žalbu zbog povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Nakon što je Drugostepena komisija potvrdila prvostepenu odluku, poslije žalbe Vijeću sankcija “javna opomena” je potvrđena i konačna.

Emina Dizdarević Tahmiščija