Suđenje

Pudar: Putni nalozi za gradove u kojima uposlenici BHANSA-e nisu bili

15. Maja 2024.17:45
U nastavku suđenja Dejanu Pudaru za pronevjeru novca u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), šest svjedoka Državnog tužilaštva je reklo da se njihovi potpisi ne nalaze na nalozima za službena putovanja, kao i da nisu primili niti vraćali taj novac u blagajnu.
Dejan Pudar. Foto: BIRN BiH

Bojan Gavrić, kontrolor letenja u BHANSA-i, ispričao je da je u julu 2015. išao na službeno putovanje u Minhen i akontaciju nije prethodno uzimao. Dodao je da mu je 600 maraka uplaćeno na račun kojim je platio hotel za dvije noći. Kako je rekao, putni nalog je pravdao sedmicu dana po povratku s putovanja.

Nakon što mu je tužiteljica Biljana Golijanin prezentirala analitičku karticu iz te godine, te blagajničke izdatke i primitke na njegovo ime, prema kojima je primio 600 maraka, svjedok je rekao da ta sredstva nije primio jer je njemu “legao” novac i njegovo ime se ne nalazi na putnim nalozima koji su mu prezentirani.

Na pitanje braniteljice Vasvije Vidović u vezi s dnevnicama, svjedok je rekao da su ih uvijek “primali na ruke“, a da je novcem koji je na račun dobio platio hotel.

Admir Čurtić, kontrolor letenja u BHANSA-i, rekao je da je 2015. godine, početkom jula, išao na službeno putovanje u Madrid, da je bio pod stresom jer nije imao novca, kao i da nije primio akontaciju. On je rekao da im je novac dan poslije uplaćen. Nakon što mu je prezentirana analitička kartica, svjedok je rekao da se ni na jednom putnom nalogu ne nalazi njegov potpis, kao i da nikoga nije ovlastio da se umjesto njega potpiše.

Na pitanje braniteljice Vidović o rezervaciji hotela, pojasnio je da to radi firma.

Elvin Balavac je ispričao da u BHANSA-i radi kao vozač i da je dva-tri puta tokom 2017. uzimao akontacije. Negirao je da mu je tokom 2015. na ime akontacija isplaćeno više od sedam hiljada maraka, kao i da se njegovi potpisi nalaze na blagajničkim izdacima i primicima.

On je, na pitanje braniteljice Vidović, rekao da je nosio poštu iz Mostara za Sarajevo, ali nikad nije znao šta se nalazi u kovertama.

Mehmed Jahić, kontrolor letenja i šef smjene u BHANSA-i, objasnio je da se zahtjev za službeni put prvo šalje rukovodiocu, odatle direktoru, a potom se vraća u jedinicu iz koje dolazi uposlenik, kao i da se rade projekcije troškova. Naveo je da se troškovi – ako su veći ili manji – sravne u blagajni.

On je negirao da se njegov potpis nalazi na više blagajničkih izdataka prema kojima mu je za smještaj i avionske karte isplaćeno nekoliko hiljada maraka. On je objasnio kako Agencija rješava avionske karte. Za putne naloge u Luksemburg, koji su mu prezentirani, rekao je da se na njima ne nalazi njegov potpis, kao i da na tim putovanjima nije bio. Naveo je da se nijedan nalog ne popunjava kompjuterski, što je bio slučaj s nekim koji su mu prezentirani.

Na pitanje Vidović, ko je prema putnom nalogu “naredbodavatelj“, svjedok je rekao da se to odnosi na direktora Agencije, bez kojeg nije moguće otići ni na jedno putovanje. Pojasnio je da se “nalog smatra završenim kada ode kod Dejana”.

Svjedok Miran Marek, kontrolor leta, također je negirao da mu je tokom 2014. isplaćeno više hiljada maraka, kao i da se njegovi potpisi ne nalaze na dokumentima koji su mu prezentirani. On je isto rekao da se nalozi popunjavaju ručno, a ne kompjuterski, te da se nakon povratka iz inostranstva podnose detaljni izvještaji.

Selma Hamzić, kontrolorka, također je negirala da je primila akontacije za smještaj u hotelima u Luksemburgu i Beču, kao i da se njeni potpisi ne nalaze na tim dokumentima. Navela je da u ovom gradu nikada nije bila. Na pitanje Vidović da li je kompanija “Mrkulić Company“ izdavač računa dio BHANSA-e, odgovorila je da nije.

Optužnica tereti Pudara da je od januara 2014. do kraja novembra 2015. prisvojio 276.222 maraka – krivotvoreći račune, blagajničke naloge za isplatu akontacija i naloge za službena putovanja BHANSA-e za druge uposlenike i sebe, a koja se nisu desila.

Suđenje se nastavlja 29. maja.

Jasmin Begić