Suđenje

Buljubašić i ostali: Pucnjevi i dim iz Klisura

14. Maja 2024.17:29
Svjedoci Državnog tužilaštva ispričali su kako su čuli pucnjeve i vidjeli dim iz kuća tokom akcije na selo Klisure kod Višegrada.
Ahmet Sejdić. Foto: BIRN BiH

Hajro Hanić je ispričao da je prije rata radio u policiji u Višegradu, da je u Međeđi bilo više hiljada Bošnjaka koji su protjerani iz okolnih sela, kao i da je ovo naselje granatirano.

“Žene i djeca su bili u tunelu preko dana, da bi se navečer sklanjali po kućama. Mi smo se dogovorili da idemo očistiti Bursiće i Hadroviće, da otjeramo tu vojsku koja nas gađa“, kazao je svjedok.

Prema njegovim riječima, kod škole u Međeđi se okupilo 120 do 150 ljudi, među kojima su policajci imali automatske puške, a ostali lovačko naoružanje. Rekao je da je pred školom vidio Mehmeda Tvrtkovića, komandanta Teritorijalne odbrane Višegrad, i Ahmeta Sejdića za kojeg je rekao da je bio “neki komandant”.

Ispričao je da su krenuli prema selima, jedna je grupa otišla prema Bursićima i Hadrovićima, a on se odvojio s grupom od 50 ljudi koje je vodič odveo prema Klisurama. Svjedok je rekao da otišao s policajcima u pozadinu, dok je grupa vojnika otišla u Klisure.

“Za pet minuta se začula pucnjava. Onda je ubrzo počelo granatiranje sa Sjemeča iz pravca Rogatice. Vidio se dim iz Klisura“, ispričao je svjedok i naveo da su nakon toga pobjegli prema Međeđi jer su bili slabo naoružani.

Negirao je, na pitanje tužiteljice Eldine Biuk, da je vidio tenkove i vojsku, navodeći da je vjerovatno vojska bila na spavanju te je pobjegla prema Sjemeču, zbog čega je počelo granatiranje.

Svjedok je rekao da su zarobljene tri žene i odvedene u Zadružni dom u Međeđi. Objasnio je da su zatvorene u jednu prostoriju, a u drugima su bili vojnici koji su bježali sa straže. Rekao je da su dobijale istu hranu kao i vojska, te da ih niko nije dirao. Tužiteljica ga je podsjetila na iskaz iz istrage kada je rekao da im je Sejdić bio svima komandant, na šta je svjedok pojasnio da ne zna da li je bila jedinica, brigada ili bataljon.

Na pitanje Odbrane Ahmeta Sejdića o broju ljudi u Međeđi, svjedok je rekao da je bilo više hiljada. Naveo je da su ljudi u Klisurama bili naoružani automatskim oružjem. On je rekao da je u akciji zarobljen jedan vojni snajper, nakon što je čovjek kojeg su zvali Šumar zapucao na vojnike.

Rekao je i da je Sejdića vidio pred školom, ali nije bio u grupi ljudi koja je krenula prema selima. Svjedok je pojasnio da je pretpostavio da je Sejdić formirao zatvor za one koji bježe, ali ne zna da li je formiran naredbom štaba TO-a.

Hanić je svjedočio na suđenju Feridu Buljubašiću, Ahmetu Sejdiću, Rašidu Sobi, Ševku Glušcu, Zakiru Jamaku, Bahrudinu Muhiću, Ademu Fehriću, Mustafi Polji, Enveru Kusturi, Muhamedu Lisku, Sakibu Čakaru, Izetu Sejdiću i Muniru Nali, nekadašnjim komandantima i pripadnicima Armije BiH, optuženima za zločine na području Foče. Jedna od tačaka optužnice tereti Sejdića da je, u svojstvu komandanta snaga TO-a Višegrad, naredio i učestvovao u napadu na sela Klisure, Bursići i Hadrovići u opštini Višegrad, u kojem je ubijeno osam srpskih civila. Buljubašić je optužen i za zločine kod Čajniča.

Svjedok Salko Zilić je ispričao da je 1992. godine živio u selu Bogdašići, devet kilometara udaljenom od Međeđe, te da nisu imali problema sa Srbima koji su živjeli u Bursićima i Klisurama.

Na pitanje o vojnim jedinicama u Međeđi, svjedok je, nakon što mu je predočen iskaz iz istrage, rekao da su bili bataljoni “16. maj“, “Vatra“ i “Džemo“. Dodao je da nije poznavao Ahmeta Sejdića, ali je kasnije saznao ko je. Rekao je da ne zna kada je formirana, ali je potvrdio da je u istrazi rekao da su “svi bili pripadnici Višegradske brigade“.

Zilić je ispričao kako su ga jedne noći probudili u Bogdašićima da vodi ljude u Klisure.

“Jedan čovjek mi je na vrata pokucao. Izašao sam, bila je noć, bilo je oko 50 do 100 ljudi. Nikoga nisam poznavao. Doveo sam ih na 200-300 metara od kuća i vratio se kući“, ispričao je svjedok.

On je rekao da je čuo pucnjavu, ali nije ništa vidio osim dima. Naveo je i kako je čuo poziv na predaju kod kuće Marka Kusmuka, gdje je neko sjedio, ali nije čuo odgovor, nakon čega se zapucalo.

Kada mu je tužiteljica prezentirala izjavu iz istrage, svjedok je rekao kako mu je vojska rekla da su sve pobili kada su se vratili iz sela.

Odbrane su prigovorile na zapisnik iz istrage svjedoka koji mu je tužiteljica u velikoj mjeri prezentovala na ročištu, uz obrazloženje kako nije uzet na zakonit način.

Suđenje se nastavlja 21. maja.

*Ovaj tekst je izmjenjen na način da su Odbrane prigovorile na zapisnik iz istrage svjedoka Zilića koji je prezentovan u sudnici, umjesto prigovora na svjedočenje, kako je ranije bilo navedeno.

Jasmin Begić