Vijest

Sutkinja iz Novog Travnika traži saslušanje članova VSTV-a u disciplinskom postupku

15. Aprila 2024.13:55
Pripremno ročište u postupku protiv Katice Jozak Mađar, bivše dugogodišnje predsjednice Kantonalnog suda u Novom Travniku, ponovno je odgođeno nakon ulaganja obimnog broja dokaza i zahtjeva tužene da dva od tri člana prvostepenog disciplinskog vijeća budu saslušana kao svjedoci u ovom predmetu.
Kantonalni sud u Novom Travniku. Foto: BIRN BiH

Na početku pripremnog ročišta, tužiteljica Dejana Bojanić navela je kako Ured disciplinskog tužioca ostaje pri tužbenim zahtjevima, kao i pri dokazima koje su predložili na ranijem pripremnom ročištu.

Navedeno je kako Jozak Mađar u tri disciplinske tužbe terete za kršenje pravilnika i propisa o postavljanjima, sistemu za automatsku dodjelu predmeta (CMS) i orijentacionim mjerilima za rad sudija, kao i ponašanje koje šteti ugledu sudijske funkcije.

Punomoćnica Jasna Dunđer kazala je kako je tužena u nepovoljnom položaju jer se protiv nje vode tri disciplinska predmeta, ali i zbog činjenice da nema pristup određenim krivičnim predmetima i sudskoj upravi. Nakon toga predložila je 18 dokaza, među kojima su navedena i saslušanja članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) – Sanele Gorušanović Butigan i Sanina Bogunića, koji su ujedno i članovi prvostepenog disciplinskog vijeća u njenom predmetu.

Osim njih, zatraženo je i saslušanje predsjednika VSTV-a Halila Lagumdžije te članova Davora Martinovića i Saše Sarajlića, na okolnosti sjednice VSTV-a o imenovanju predsjednika Kantonalnog suda u Novom Travniku.

Osim toga, zatraženo je i da Vijeće omogući tuženoj uvid u dokaze kojim trenutno nema pristup, kao i u dokumentaciju iz istrage.

Tužiteljica Bojanić uložila je protivljenje velikom broju dokaza koje je tužena predložila na prethodnom ročištu, a nakon kraće pauze uložila je i protivljenje na dokaze koji su predloženi na današnjem ročištu. Bojanić je navela da se ovim dokazima protivi jer su irelevantni, ne odnose se na ono što je predmet tužbenog zahtjeva. Za dokumente iz istrage navela da, prema Zakonu o VSTV-u, u njih uvid može imati samo prvostepeno disciplinsko vijeće.

Za prijedloge za saslušanje pojedinih svjedoka tužiteljica je dodala kako im se protivi jer smatra da predstavljaju nepotrebno odugovlačenje postupka.

Nakon izjašnjenja o dokazima, predsjedavajući Draženko Lugonja rekao je kako je Vijeće odlučilo da odgodi pripremno ročište, jer zahtjev za saslušanje pojedinih članova disciplinskog vijeća u svojstvu svjedoka zahtijeva njihovo izuzeće, zbog čega je potrebno dodatno odlučivanje, jer je riječ o neobičnoj situaciji.

Jozak Mađar je dodala da ona ima povjerenje u Vijeće, te da ne traži izuzeće navedenih članova, ali da Vijeću ostavlja da odluče o tome.

Pripremno ročište u ovom predmetu već jednom je prekinuto, u decembru 2023. godine, zbog obimnog prijedloga dokaza Odbrane, koji nisu unaprijed popisani i dostavljeni, ali i jer je disciplinsko vijeće imalo drugih obaveza.

Enes Hodžić