Suđenje

Memić i ostali: Suđenje odgođeno zbog nedolaska optuženog

1. Aprila 2024.11:56
Suđenje bivšem načelniku općine Ilidža Senaidu Memiću i još četvero zaposlenih u ovoj instituciji, koji se terete za zloupotrebu položaja, odgođeno je zbog nedolaska optuženog Amira Arnautovića.

Senaid Memić s braniocem Nerminom Mulalićem. Foto: BIRN BiH

Branilac Muhidin Kapo je naveo da je Arnautović u bolnici zbog zdravstvenog stanja svog djeteta te zbog toga nije pristupio suđenju.

Predsjedavajuća Vijeća Kantonalnog suda Adisa Zahiragić je kazala da dva svjedoka, koja su trebali svjedočiti na današnjem ročištu, nisu uredno obaviješteni i da je to  razlog zbog čega nisu ispunjeni uslovi za početak dokaznog postupka.

Dodala je da su ročištu pristupili Jasmir Muratović, Mirna Avdibegović i Senka Nožica, kao predstavnici pravnih lica “Panamera“ i “Malak Group“, u čiju korist je ostvarena imovinska šteta.

Optužnica sarajevskog Kantonalnog tužilaštva za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja tereti bivšeg načelnika općine Ilidža Memića, Ljiljanu Eterović, stručnu savjetnicu za pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, Azru Mulaosmanović, stručnu saradnicu za poslove urbanizma, te građevinske općinske inspektore Arnautovića i Sanju Čizmedžić.

S njima je bio optužen i Adnan Ćenanović, ali je u odnosu na njega predmet razdvojen zbog zdravstvenog stanja.

Prema optužnici, Eterović, Ćenanović i Mulaosmanović, u svojstvu službenika Službe za prostorno uređenje, postupali su po uputama Memića i sačinjavali nezakonite dozvole koje je on u konačnici potpisivao, dok su građevinski inspektori  Arnautović i Čizmedžić propustili izvršiti kontrolu građevinskih i urbanističkih rješenja koja su morala biti oglašena ništavnim.

Suđenje će biti nastavljeno 15. aprila.

Aida Trepanić