Vijest

Postupak protiv Ružice Jukić ponovo počeo uz izuzeće Sanina Bogunića

28. Marta 2024.15:44
U disciplinskom postupku protiv Ružice Jukić, sutkinje Općinskog suda u Tuzli, ponovo je održano pripremno ročište nakon što je poslije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine postupak vraćen na početak i prihvaćen zahtjev za izuzeće člana Disciplinske komisije Sanina Bogunića.
Ružica Jukić. Foto: BIRN BiH

Predsjedavajući Disciplinske komisije Draženko Lugonja rekao je da je usvojen zahtjev punomoćnika Sanela Nezirića za izuzeće Bogunića i da je umjesto njega postavljena Željka Fabić.

Podsjetio je da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) 8. februara ukinulo prvostepenu i drugostepenu odluku kojom je Jukić bila smanjena plata za deset posto na period od tri mjeseca zbog ponašanja koje šteti ugledu sudijske funkcije.

“Produžen je rok za okončanje disciplinskog postupka na 12 mjeseci… Postupak je vraćen u fazu pripremnog ročišta”, kazao je Lugonja.

Disciplinska tužiteljica Alma Hasanović rekla je da ostaje kod svih ranije predloženih dokaza. Punomoćnik Nezirić kazao je da smatra da nije bilo osnova za ukidanje odluka disciplinskih komisija i vraćanja postupka, te napomenuo da je Ustavni sud ukinuo odluku VSTV-a kao trećestepenog organa kojem je žalba mogla biti podnesena samo u odnosu na sankciju.

Kao problematičnu ocijenio je odluku VSTV-a o produženju roka, jer smatra da se rok za vođenje ovog disciplinskog postupka, koji je istekao 27. novembra 2023, ne može produžavati.

“Dalje vođenje disciplinskog postupka bilo bi suprotno cilju zbog kojeg je uopće propisana zastara i to bi ugrozilo pravnu sigurnost, odnosno potpuno obesmislilo institut zastare”, rekao je Nezirić te predložio da se postupak obustavi.

Napomenuo je da je Ustavni sud iznio stav da je zabrinjavajuće kršenje zakona od strane VSTV-a. Kazao je da ostaje kod prigovora da je disciplinska tužba neuredna i da se tuženoj na teret stavlja cjelokupan sadržaj mailova, kao da je svaka riječ sporna.

Nezirić je prigovorio i na autentičnost dokaza, odnosno mailova koji su upućeni sa adrese sa imenom Ružice Jukić na adresu “The Bosnia Time”. Punomoćnik je naveo da nije utvrđeno da je tužena zaista poslala te mailove, te ukazao da bilo ko može kreirati mail sa nečijim imenom. S tim u vezi, zatražio je da se odbije prijedlog dokaza.

Punomoćnik je zatražio i izuzeće člana VSTV-a Davora Martinovića zbog komentara koje je iznio na račun Jukić. Dodao je da ovaj prijedlog iznosi jer ne zna da li će se Martinović pojaviti kao član Drugostepene komisije.

Tužiteljica Hasanović je u vezi s prigovorom na autentičnost mailova, kao dodatni dokaz predložila zahtjev za očitovanje iz 2021. godine. Punomoćnik je rekao da ne vidi smisao tog dokaza.

Nezirić je tražio da se na glavnoj raspravi prezentuju određeni dokazi kako bi se nova članica Disciplinske komisije mogla upoznati s njima. Glavna rasprava zakazana je za 23. april.

VSTV je ranije ukinuo sankciju kojom je Jukić bila smanjena plata zbog prekršaja “ponašanje u sudu ili izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije”. Ranije je Ustavni sud BiH usvojio apelaciju sutkinje Jukić i ukinuo disciplinsku sankciju VSTV-a, te naložio da se po hitnom postupku donese nova odluka.

Disciplinska tužba tereti Jukić da je putem društvene mreže Facebook iznosila vlastite pretpostavke o nacionalnosti sudija i tužilaca koji su sankcionisani smanjenjem plate, da je sa službenog e-maila iznosila detalje uredniku portala The Bosnia Times dok je bila članica VSTV-a, kao i da se na neprimjeren način putem e-maila obraćala članovima Vijeća.

Marija Taušan