Suđenje

Kušić: Optuženi komandovao paravojnom jedinicom

13. Marta 2024.13:49
Na suđenju za zločine počinjene na području Rogatice 1992. u beogradskom Višem sudu, svjedok je ispričao da je optuženi Rajko Kušić, s kojim je dva puta razgovarao u logorima gdje je bio zatvoren, bio komandant paravojne jedinice.
Rogatica. Foto: BIRN BiH

Mehmed Agić, koji je svjedočio videolinkom iz Suda Bosne i Hercegovine, ispričao je kako je u jesen 1991. na Borikama formirana paravojna jedinica veličine voda, kojom je komandovao Kušić. Ova jedinica je, rekao je, kontrolisala putnu komunikaciju Višegrad – Rogatica i ukinula telefonske veze sa Žepom.

“To je bio izazov za sigurnost jer nije bilo drugih jedinica“, rekao je Agić.

Svjedok je ispričao kako je tokom 1992. došlo do podjele u Rogatici i da je paralisan rad policije, skupštine Opštine i civilne zaštite. U Rogatici je bila velika koncentracija snaga Jugoslovenske narodne armije, naveo je, kao i da su ratna dejstva počela sporadično.

“Srpska patrola je došla u Karića njive, kod kuća Karića. Zapucali su na kuće gdje su bili Bošnjaci. Oni su im odgovorili. U razmjeni vatre je poginuo jedan pripadnik srpske patrole, a dvojica Bošnjaka su ranjena“, rekao je svjedok, te dodao da je dan poslije počelo granatiranje ovog područja.

Agić je naveo da je uhapšen 22. juna 1992., te da je proveo 359 dana u logorima od Rogatice, preko Han Pijeska, Lukavice i Sarajeva.

Na pitanje predsjedavajuće Sudskog vijeća, objasnio je da poznaje optuženog Kušića koji je radio s njegovom ženom. Naveo je da je optuženi bio u Teritorijalnoj odbrani prije rata. Agić je rekao da je uhapšen dok je zajedno sa 70-80 ljudi osiguravao zbijeg civila preko Vragolova, te odveden u fabriku slada. Rekao je da je bio naoružan automatskim pištoljem.

Svjedok je u fabrici slada, kako je ispričao, bio vezan žicom i imao povez na očima. Nakon nekog vremena došao je Rajko Kušić, kojeg nije vidio, ali mu se predstavio i s njim razgovarao. Dan poslije Agić je prebačen u logor “Rasadnik“, gdje je bio prvi zatvorenik, i ponovo je tu razgovarao s Kušićem.

“Imao je na sebi maskirnu uniformu, pušku, pancir, prsluk. Nije me ispitivao, više smo razgovarali“, rekao je Agić.

Dodao je da su trojica ljudi s njim dovedena u fabriku. Naveo je da su, nakon Kušićeve posjete, prebijeni, a dan poslije je vidio kako ih odvode iz fabrike. Kasnije je saznao da su ubijeni.

Prema optužnici, Kušić je bio komandant Teritorijalne odbrane u Rogatici, a kasnije komandant Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske, a istovremeno i član Kriznog štaba ove opštine. Tužilaštvo BiH optužilo je Kušića 2014. za zločine u Rogatici, ali s obzirom na to da živi u Srbiji, njegov predmet je kasnije preuzelo pravosuđe u ovoj državi.

Na pitanje branioca Aleksandra Lazarevća, svjedok je rekao da poziv za mobilizaciju nije stigao od Srpske demokratske stranke već od “nekog nivoa vlasti“. Dodao je da se u njemu pozivalo na članove zakona kojih nije bilo, te objasnio da se Bošnjaci nisu odazvali pozivu za mobilizaciju.

Rekao je da postoji mogućnost da je u Rogatici bio formiran bataljon, koji je bio dio 216. brigade sa sjedištem u Han-Pijesku. Negirao je da je  bio komandant Patriotske lige.

Agić je, odgovarajući na pitanja, rekao da je 15. aprila postavljen za komandanta odbrane Rogatice, te je negirao da je komanda bila u Živaljevinama.

Svjedok je negirao da su Srbi iz Rogatice napustili grad zbog straha od Bošnjaka. Naveo je da su to učinili jer su imali naredbu i da ne bi bili kolateralna šteta.

Termin suđenja će biti poznat naknadno, kada će Odbrana nastaviti s ispitivanjem svjedoka.

Jasmin Begić