Vijest

Krajem marta počinje disciplinski postupak protiv sutkinje Radmile Mandić

19. Februara 2024.15:03
Glavna rasprava u disciplinskom predmetu protiv Radmile Mandić, sutkinje Općinskog suda u Širokom Brijegu koja se tereti za više disciplinskih prekršaja, bit će održana krajem marta, odlučeno je na pripremnom ročištu.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Foto: BIRN BiH

Sutkinja Mandić se tereti za disciplinske prekršaje “donošenje odluka kojima se očigledno krši zakon”, “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ te “neopravdano kašnjenje u izradi odluka“.

Sanela Gorušanović-Butigan, predsjedavajuća Prvostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), navela je da je Ured disciplinskog tužioca podnio dvije tužbe protiv sutkinje Mandić, nakon čega je doneseno rješenje o spajanju dva predmeta.

Prema disciplinskoj tužbi, Mandić se tereti da je – postupajući u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu – neopravdano kasnila u izradi odluka, kao i da je donijela odluku mimo Vijeća.

Tužbom, koju je pročitala disciplinska tužiteljica Dejana Bojanić, Mandić se tereti da je propustila da u zakonski određenom roku zakaže i održi sjednicu Vijeća te donese rješenje, kao i da je tokom izrade obrazloženja presude od 1. decembra 2023. određeni dio prepisala iz druge presude, čime je počinila disciplinski prekršaj “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”.

Jerko Gavran, punomoćnik tužene Mandić, kazao je da će dokazati da se ne radi o disciplinskim prekršajima. U odnosu na tačku tužbe koja se odnosi na prepisivanje dijela presude, Gavran je naveo kako smatra da se radi o prekršaju kojeg nema u novim izmjenama Zakona o VSTV-u.

Disciplinska tužiteljica Bojanić je najavila saslušanje dvojice sudija Općinskog suda u Širokom Brijegu, kao i iznošenje materijalnih dokaza, dok je punomoćnik tužene predložio saslušanje tužioca Josipa Aničića, kao i tužene Mandić u svojstvu svjedoka, uz iznošenje materijalnih dokaza.

Glavna rasprava je zakazana za 28. mart.

Aida Trepanić