Vijest

MUP RS-a tvrdi da nisu zaprimili presudu po tužbi Bh. Povorke ponosa već 45 dana

30. Januara 2024.17:00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) nije odgovorilo da li će postupiti po presudi i dostaviti Organizacionom odboru Bh. Povorke ponosa informacije o policajcima koji su prošle godine propustili spriječiti napad na aktiviste i novinare u Banjoj Luci, jer nisu dobili otpravak.

Okružni sud u Banjoj Luci. Foto: BIRN BiH

Okružni sud u Banjoj Luci je sredinom decembra 2023. donio presudu kojom je uvažio tužbu aktivista te naložio MUP-u RS-a da Povorci ponosa dostavi podatke o policijskim službenicima, što su oni ranije odbijali, iako im je upućen zahtjev po Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

Povorka ponosa je u martu 2023. planirala održati prikazivanje filma i diskusiju u zatvorenom prostoru u Banjoj Luci, ali je njegovo prikazivanje zabranjeno. Nakon okupljanja na internom sastanku u kancelarijama organizacije Transparency International u BiH, policija je rekla aktivistima da moraju otići iz Banje Luke, nakon čega ih je napala grupa huligana.

Na pitanje Detektora da li će postupiti u skladu s presudom i dostaviti tražene podatke Povorci ponosa, iz MUP-a navode da još uvijek nisu zaprimili presudu, iako je donesena prije 45 dana.

Prema mišljenju Emine Zahirović Pintarić, zastupnice Povorke ponosa, ovakvo izjašnjenje MUP-a je loš izgovor za izbjegavanje postupanja po obavezujućoj presudi.

“Ovakvo postupanje MUP-a RS-a nam govori o namjeri da ignorišu presudu i istraju u uskraćivanju informacijama koje su dužni dostaviti, i da pod svaku cijenu zaštite policijske službenike”, navodi ona te dodaje da će Povorka ponosa istrajati na provođenju ove presude, kao i da neće odustati od izvršenja.

MUP RS-a se u odgovoru na tužbu ranije pozvao na Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine i naveo da ne postoji saglasnost nosilaca podataka, pa da samim tim nisu ispunjeni uslovi za njihovu objavu.

U pravosnažnoj presudi, Okružni sud je zaključio da Povorka ponosa traži podatke pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, a koje van svake sumnje nisu privatne informacije javnog organa. Nadalje, navodi se, MUP RS-a u svom odgovoru na tužbu navodi da je utvrđeno postojanje izuzetka za šta, prema presudi, nema uslova.

“Tuženi je dio izvršne vlasti i, kao takav, nužno služi interesima građana i njegov zadatak nije briga o ličnim podacima i zaštiti službenih lica, koja su također u javnoj službi, i čija je osnovna dužnost i zadaća briga o bezbjednosti građana – čijim se sredstvima finansiraju”, navodi se u presudi, kao i da se radi o podacima koji se odnose na policijske službenike u njihovom službenom svojstvu.

Pintarić navodi kako MUP RS-a tvrdi da nije bilo nikakvih propusta na njihovoj strani te da su proveli sve postupke, što je, prema njenom mišljenju, kontradiktorno.

Ona kaže da su zbog toga tražili informacije o policajcima koji su bili prisutni, kako bi MUP-u RS-a podnijeli tužbe protiv njih s ciljem pokretanja internih disciplinskih postupaka, te da ovom prilikom oni zloupotrebljavaju Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH na kojeg se pozivaju bez osnova, jer ignorišu činjenicu da su oni postupali u službenom svojstvu i da se radilo o javnom interesu zaštite i bezbjednosti drugih ljudi.

“Podnijeli bi prijave da oni provedu postupak, a u slučaju da ne provedu ili da donesu odluku za koju mi smatramo da nije u skladu sa situacijom koja je bila, onda bi dalje razmišljali da li bi išli s krivičnim prijavama i da li bi išli sa naknadom štete u smislu građanskog postupka”, objašnjava ona te dodaje da ne očekuje da će MUP RS-a dostaviti podatke.

Aida Trepanić