Vijest

Povjerenje javnosti i veća transparentnost ključni ciljevi reforme pravosuđa

26. Januara 2024.15:37
Novi reformski program Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) za naredne tri godine treba kreirati na način da omogući donošenje kvalitetnih tužilačkih i sudijskih odluka i unaprijedi transparentnost, a sve s ciljem jačanja integriteta i vraćanja povjerenja javnosti.
Panel-diskusija na konferenciji. Foto: BIRN BiH

Bosna i Hercegovina je Evropskoj uniji (EU) bliža nego ikad, naveo je Johann Sattler, šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH.

Ovaj stav je iznio na konferenciji “EU podrška reformama pravosuđa u BiH – Postignuti rezultati i budući strateški pravci”, navodeći da je vladavina prava za ovaj pristup jako bitna.

“Visoko sudsko i tužilačko vijeće mora biti primjer drugim pravosudnim institucijama”, naveo je Sattler, podcrtavajući da takav pristup očekuje u novom reformskom programu ove institucije.

“Reformski program za period od 2024. do 2026. godine, koji se razvija, treba biti ambiciozan”, rekao je Sattler navodeći da od VSTV-a očekuje posvećenost integritetu nosilaca pravosudnih funkcija.

Reformski program kreiran za period od 2021. do 2023. godine istekao je krajem januara ove godine i trenutno se izrađuje novi.

Njegovo usvajanje Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a, očekuje na drugoj februarskoj sjednici.

On je kazao kako je raniji program bio široko kreiran, te da će novi biti fokusiran na ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i na unapređenje imenovanja – što je osnovica za donošenje kvalitetnih odluka.

“Unaprijedit ćemo sistem imenovanja, odluke sada moraju biti dobro obrazložene”, naveo je Lagumdžija i dodao da je novim izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u omogućena žalba.

On je rekao i da će fokus Vijeća biti na otvaranju prema javnosti u domenu disciplinskih postupaka.

“Usvojen je novi pravilnik o anonimizaciji sudskih, tužilačkih i disciplinskih odluka, i bit će zatamnjeni oni dijelovi gdje se traži zaštita ličnih podataka”, kazao je Lagumdžija i potvrdio da bi, prema ovom pravilniku, odluke koje se objavljuju trebale biti razumljive javnosti, odnosno sadržavati ime i prezime nosilaca pravosudnih funkcija.

Odluke o disciplinskoj odgovornosti se objavljuju s anonimizacijom imena nosilaca pravosudnih funkcija. Ovakav pristup je godinama onemogućavao praćenje disciplinskih postupaka.

Predsjednik krovne pravosudne institucije je rekao da će se provođenje novog programa pratiti, što je Isabelle Arnal, voditeljica projekta EU4Justice, ocijenila jako bitnim aspektom.

Ona je kazala da se očekuje puna predanost članova Vijeća u praćenju, evaluaciji i preuzimanju odgovornosti.

Enrico Visentin, program menadžer u Delegaciji Evropske unije u BiH, kazao je da EU na različite načine podržava VSTV, navodeći da su reforme proces u kojem svi uče i trebaju učestvovati.

“Reforma podrazumijeva dvije stvari – planiranje i monitoring”, naveo je Visentin dodajući da se preporuke Evropske komisije trebaju ispoštovati i da se njima žele postići benefiti za građane BiH.

Posljednji izvještaj Evropske komisije ukazao je da slabo funkcionisanje i netransparentnost pravosudnog sistema podrivaju prava i povjerenje građana, te utiču na loše rezultate u borbi protiv korupcije.

Nermina Kuloglija-Zolj