Vijest

Revizija pokazala da državne institucije nemaju registar službenih vozila

17. Januara 2024.13:25
U državnim institucijama ne postoje podaci o ukupnom broju vozila, niti je njihovo upravljanje efikasno i ekonomično, pokazuju nalazi Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.


Unutrašnjost automobila, ilustracija. Foto: Pixabay

Ne postoje podaci o ukupnom broju i vrstama vozila za državne institucije, kao ni podaci o usklađenosti broja, vrste, prava i klase nabavljanih vozila, navodi se u Reviziji učinka “Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH”, koju je proveo Ured za reviziju.

“Za nivo institucija BiH ne postoje zvanični podaci o broju vozila. Revizija je iz predstudijskog istraživanja utvrdila da je njihov okviran broj oko 4.000”, navodi se u izvještaju te dodaje da je za nabavku vozila u posljednjih pet godina utrošeno oko 34 miliona KM.

Ured je pri izradi tretirao dva aspekta – prvi se ticao načina na koji institucije upravljaju procesom nabavki i korištenjem vozila, dok se drugi odnosi na postupanja institucija o upravljanju voznim parkom za period od 2020. do 2022. godine na uzorku od devet institucija.

Prema prikupljenim podacima, troškovi nabavke, upotrebe i održavanja vozila za institucije BiH za 2022. godinu iznosili su oko 23 miliona maraka. Ove nabavke odnosile su se na Pravilnik iz 2014. godine. Pravilnikom iz 2023. godine povećana su prava na korištenje vozila više klase, te je ukinuta obaveza evidentiranja dnevnog korištenja vozila ako njime upravlja jedna osoba i ne prelazi više od 80 kilometara dnevno, podsjeća izvještaj.

Ekonomičnost vozila ispitivana je i kroz kilometre koje vozila pređu tokom godinu dana, te je utvrđeno da devet institucija posjeduje 208 vozila koja su tokom 2022. godine prešla manje od 10.000 kilometara, pri čemu je određeni broj prešao i manje od 5.000 kilometara.

“Za većinu vozila koja prelaze malu kilometražu, institucije nisu ponudile uvjerljivo obrazloženje male prijeđene kilometraže”, navodi se u Reviziji te dodaje da je većina institucija imala i nove nabavke, pri čemu nije razmatrana mogućnost da se potreba za vozilom zadovolji korištenjem onih koja prelaze malu kilometražu.

Detektor je tokom četiri godine pratio nabavke službenih automobila onih institucija koje javne nabavke oglašavaju na Portalu javnih nabavki.

Ured za reviziju poziva se na podatke iz analize Detektora, odnosno monitoringa za 2021. godinu kojim je utvrđeno da je raspisano 429 tendera za nabavku 749 vozila procijenjene vrijednosti veće od 46 miliona maraka. Utvrđeno je da je ovim nabavkama nastavljen trend koji je pokazala Baza službenih vozila da institucije novac troše na luksuzna i nova putnička vozila, dok oklijevaju kod nabavki vozila koja direktno služe građanima.

U 2021. godini za kupovinu 156 službenih putničkih vozila potrošeno je 5,6 miliona maraka.

Godinu ranije, u periodu koronavirusa, potrošeno je gotovo pet miliona maraka za kupovinu 150 službenih putničkih vozila.

U Reviziji se navodi i kako inicijativu iz 2020. godine – kojom se tražilo označavanje službenih vozila – Ministarstvo komunikacija i prometa nije implementiralo, već je dostavilo prijedlog za uspostavu registra službenih vozila.

“Nadležne institucije nisu predložile način obilježavanja službenih vozila, a što je bila osnovna ideja poslaničke inicijative, nego su predložile objavu registra”, navodi se u Reviziji.

Detektor je ranije pisao o sličnoj situaciji u Federaciji kada je Parlament zadužio Vladu da dopuni postojeću ili donese posebnu uredbu ili pravilnik o označavanju službenih vozila.

Revizijom je utvrđeno da je ukupan broj vozila, zaključno s 2022. godinom, oko 4.100, pri čemu je utvrđeno da je broj službenih vozila 234, a specijalizovanih 3.756.

    Nermina Kuloglija-Zolj