Vijest

Sudija iz Banovića sankcionisan smanjenjem plaće

8. Januara 2024.13:09
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća donijela je odluku kojom je Zlatko Šahinović, sudija Općinskog suda u Banovićima, sankcionisan smanjenjem plaće od 20 posto na period od tri mjeseca zbog kašnjenja u izradi sudskih odluka.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV). Foto: BIRN BiH

Drugostepena disciplinska komisija je usvojila žalbu Ureda disciplinskog tužioca te je sudiju Općinskog suda u Banovićima Zlatka Šahinovića sankcionisala smanjenjem plaće od 20 posto na period od tri mjeseca zbog počinjenog disciplinskog prekršaja “neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije”.

Sudija Šahinović je na pripremnom ročištu u potpunosti priznao da je u 25 predmeta kasnio sa izradom sudskih odluka. Prvostepenom odlukom je Šahinoviću izrečena disciplinska mjera “javna opomena”.

Ured je na ovu odluku uložio žalbu s prijedlogom da se tuženom izrekne strožija disciplinska mjera. Smatrali su, kako se navodi u odluci, da Prvostepena komisija nije prilikom izricanja disciplinske mjere na pravilan način cijenila okolnost kašnjenja u izradi presude u ukupno 25 predmeta, kao i da je javna opomena neadekvatna i neproporcionalna počinjenom disciplinskom prekršaju, broju predmeta i periodima kašnjenja u izradi presuda.

Drugostepena disciplinska komisija je konstatovala da je Prvostepena komisija pravilno utvrdila sve olakšavajuće okolnosti na strani tuženog. Međutim, prema ocjeni ove komisije, Prvostepena komisija nije u dovoljnoj mjeri cijenila činjenicu da se radi o velikom broju predmeta u kojima je tuženi kasnio sa izradom presuda, da se u dva predmeta radilo o kašnjenju od preko jedne godine, a u jednom predmetu kašnjenje u izradi odluke je bilo preko dvije godine, na što se u žalbi osnovano ukazuje.

“Prvostepena disciplinska komisija nije prilikom izbora vrste disciplinske mjere tuženom cijenila kao otežavajuću okolnost da se u najmanje deset predmeta disciplinske tužbe radilo o predmetima iz oblasti radnih sporova koji su po izričitoj zakonskoj odredbi hitne prirode”, stoji u anonimiziranoj odluci.

U konačnoj odluci se navodi da je Komisija prilikom odabira disciplinske mjere imala u vidu preventivni i generalni karakter izrečene disciplinske mjere, te je konstatovala da će se izricanjem ove disciplinske mjere, s jedne strane, unaprijediti profesionalnost nosilaca pravosudne funkcije u smislu poštivanja zakonskih rokova za izradu presuda, a s druge strane osnažiti povjerenje građana u vladavinu prava i funkcionisanje pravne države.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sudiju Šahinovića.

Emina Dizdarević Tahmiščija