Suđenje

Šojić: Naredne sedmice presuda za zloupotrebu položaja

27. Decembra 2023.16:10
Nakon što je Odbrana Dragana Šojića, bivšeg direktora Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, u završnoj riječi zatražila da bude oslobođen optužbe za zloupotrebu položaja ili ovlasti, izricanje presude je najavljeno za narednu sedmicu.
Šojić i Jokić
Dragan Šojić i advokat Dragiša Jokić. Foto: BIRN BiH

Branilac Dragiša Jokić na početku iznošenja završne riječi je rekao da zbog manjkavosti optužnice koja je podignuta, a kasnije izmijenjena, nema subjektivnih elemenata krivičnog djela, zbog čega nije moguće donijeti osuđujuću presudu, niti je moguće utvrditi postojanje umišljaja.

Rekao je da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u optužnici nema opisa krivičnog djela koje se optuženom stavlja na teret.

“Tužilac nije precizirao šta je optuženi radio, a nije trebao, odnosno šta je mogao da uradi“, naveo je Jokić.

Dodao je da su, prema zakonima BiH i pravilnicima institucija, svi dužni sačinjavati putne naloge kada idu na put, te u slučaju kada to ne urade, mogu biti disciplinski sankcionisani. Rekao je da Šojićevi putni nalozi nisu išli na realizaciju u finansijski odsjek.

Govoreći o zloupotrebi položaja, Jokić je rekao da Tužilaštvo nije u optužnici opisalo radnje kojima su povrijeđeni propisi, niti je dokazalo koje postupanje je suprotno materijalnim propisima, odnosno nisu jasno opisana ovlaštenja direktora i zamjenika direktora – koje funkcije je obnašao njegov branjenik.

Pozivajući se na Pravilnik institucija BiH o nabavci i korištenju službenih vozila, Jokić je naveo kako je njime propisano da direktor i zamjenik direktora službeno vozilo mogu koristiti 24 sata, koje zadužuju na osnovu putnog naloga, ali i da ne postoji pravilnik o vođenju evidencija šiht-listi, kao i da ne mogu biti valjan dokaz prisustva na poslu.

Jokić je rekao da konkursom za mjesto imenovanja na poziciju direktora nije bilo propisano mjesto prebivališta u BiH, te je njegov branjenik umjesto naknade za prevoz koristio službeno vozilo, čime je uštedio više hiljada maraka za budžet.

“Nije koristio sva prava koja je mogao, poput naknade za troškove prevoza, odvojeni život i smještaj. Tužilaštvo u ovom slučaju nije utvrdilo ni disciplinsku odgovornost, a ne krivično djelo. Predlažem da Sud donese oslobađajuću presudu“, zaključio je Jokić.

Prema ranijoj optužnici, Šojić se tereti da je u periodu od 2018. do 2022. godine – na ime neosnovano isplaćenih plata, toplih obroka, goriva i servisiranja vozila – pribavio sebi nezakonitu korist u iznosu od najmanje 41.877 KM, oštetivši tako budžet BiH. Izmijenjenom optužnicom u pogledu nastale štete, iznos je umanjen za oko 160 KM.

Na početku ročišta sutkinja Biljana Ćuković je pročitala imovinskopravni zahtjev Pravobranilaštva BiH za naknadu štete po budžet državnih institucija u iznosu od 15.563 marke.

Izricanje presude Šojiću je zakazano 5. januara.

Jasmin Begić