Suđenje

Unčanin i ostali: Miljević tvrdi da nije pucao kod škole u Velagićima

14. Decembra 2023.16:52
Svjedočeći u svoju korist, optuženi Marinko Miljević izjavio je da nije pucao u bošnjačke civile 1. juna 1992. kod škole u Velagićima i da je u to vrijeme bio na obližnjem punktu.
Škola u Velagićima. Foto: BIRN BiH

Miljević je kazao da je, kao pripadnik Vojne policije Inžinjerijskog puka, tog dana poslijepodne došao u smjenu na punkt u Velagićima. Naveo je da je bilo njegovih kolega iz Vojne policije, kao i naroda, te pripadnika civilne policije i vojske.

Rekao je da mu je komandir Goran Amidžić kazao da bude na punktu, gdje je s njim bio i civilni policajac.

“Tu je bio jedan bijeli golf… Pitao sam komandira za golf, on je rekao ‘to nije tvoje’”, prisjetio se optuženi, dodavši da je poslije čuo da su tim golfom došli Goran Samac, Mile Petrović i Željko Bajić, koji nisu bili iz Vojne policije.

Naveo je da je čuo da su civili došli po potvrde i da su bili kod škole, udaljene 70 do 80 metara od punkta. Kazao je da je bila noć i da je čuo neku svađu kod škole.

“Psovala se srpska, muslimanska majka… I onda su se čuli rafali. Amidžić je vikao: ‘Što ste to uradili?’”, rekao je Miljević, dodavši da je Amidžić otišao u Ključ.

Naveo je da mu je rečeno da su kod škole od vojnih policajaca braća Ćuk, svjedok B-2, Krčmar, Đotan i Zoran. Optuženog Boška Unčanina, kako je izjavio, nije vidio kada su vojni policajci došli iz pravca škole.

“Unčanin je više volio alkohol. Bila je kafana ‘Bolji život’. On je gore najčešće bio”, kazao je optuženi.

Rekao je da nije vidio ni optuženog Dragana Despota, za koga je naveo da nije ni bio u Vojnoj policiji.

Miljević je ispričao da se u jednom trenutku pojavljuju dva autobusa i parkiraju kod škole. Prema njegovim riječima, trebalo je da odvezu civile u Ključ. Čuo je da je neko naredio civilima da pjevaju četničku pjesmu.

“Onda sam čuo duži rafal 84-orke. Tad su pobijeni ljudi”, kazao je optuženi, napomenuvši da ne zna da li je pucano iz drugog oružja pošto je pucnjava iz tog mitraljeza isuviše jaka.

Dodao je da je čuo da je Bajić pucao i da je odvezen u stacionar pošto se tresao. Miljević je rekao da je s drugim policajcima poslije vođen u Banjaluku i da su pušteni nakon desetak dana. Kazao je da je kasnije pitao Amidžića što ih je sve “stavio u isti koš” kad nisu svi isto radili, a da mu je on rekao da je morao.

Tužilac Ahmed Mešić kazao je da je svjedok naveo samo imena bivših vojnih policajaca koji su sada u Srbiji, na šta je Miljević rekao da ne zna gdje su. Kazao je da su trojica iz bijelog golfa nakon prve pucnjave bila otišla, ali da su se ponovo vratili.

Optuženi je rekao da se u istrazi u Tužilaštvu BiH branio šutnjom po savjetu advokata. Tužilac je predočio Miljevićevu izjavu iz 1993. datu vojnom sudiji u Banjaluci, u kojoj je naveo da je tu noć pucao u civile.

“Kad su počeli da izlaze, svi smo počeli da otvaramo vatru”, citirao je tužilac navod iz izjave.

Optuženi je kazao da to nije tačno i da nije prilazio školi. Branilac Milan Romanić prigovorio je na zakonitost izjave. Kako je naveo, Miljević tada nije imao branioca, a zapisnik nije potpisao ni zapisničar. Miljević je rekao da prilikom tog ispitivanja sigurno nije imao advokata.

Tužilac Mešić je kazao da se u zapisniku navodi da je branilac Radenko Janković postavljao pitanja, a Romanić je rekao da to lice nije bilo advokat, te je predložio njegovo saslušanje u nastavku suđenja 21. decembra.

Marija Taušan