Suđenje

Mihajlović: Država potražuje više od 225.000 maraka

13. Decembra 2023.17:15
U nastavku suđenja suspendovanom tužiocu Državnog tužilaštva Boži Mihajloviću, koji se tereti za nesavjestan rad u službi, pomoćnik pravobranioca Bosne i Hercegovine je izjavio da ostaje kod imovinskopravnog zahtjeva u iznosu većem od 225.000 maraka.
Božo Mihajlović ispred zgrade Općinskog suda u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Mladen Draganić, pomoćnik pravobranioca BiH, potvrdio je kako je, u vrijeme kada je davao iskaz u ovom predmetu, bio sekretar Državnog pravobranilaštva, kao i da je i u svojstvu pomoćnika ovlašten za postavljanje imovinskopravnog zahtjeva.

Pojasnio je da je Pravobranilaštvu, u postupku koji je vodilo Tužilaštvo BiH, dostavljen izvod iz optužnice i naredba o provođenju istrage, na osnovu čega je institucija koju predstavlja postavila imovinskopravni zahtjev BiH u ovom postupku.

Nakon što mu je tužiteljica Medina Džerahović predočila informacije iz Tužilaštva BiH i akt Državnog pravobranilaštva iz 2019. u kojem je izražen imovinskopravni zahtjev u iznosu od 225.626,26 maraka, Draganić je potvrdio da Pravobranilaštvo ostaje pri ovom zahtjevu.

S obzirom na to da je na imovinskopravnom zahtjevu prikazano nekoliko iznosa u različitim valutama, na pitanje branioca Vlade Adamovića, pomoćnik pravobranioca je pojasnio da je sam vršio konverziju ovih iznosa u konvertibilne marke.

Adamović je pojasnio kako Pravobranilaštvo nije ovlašteno da vrši konverziju novca za svrhe ovog zahtjeva, te je predložio da imovinskopravni zahtjev ne bude preciziran na ovakav način, nego da on bude postavljen u skladu s eventualnom presudom, kao i da je pomoćniku pravobranioca potrebna specijalna punomoć za postavljanje ovog zahtjeva.

Sudija Denis Kurtović kazao je da će provjeriti da li je potrebno da Draganić dostavi specijalnu punomoć za zastupanje u ovom predmetu. Nakon što je Draganić tvrdio da kao zamjenik može vršiti i funkciju pravobranioca, Odbrana je dala pojašnjenje kako pomoćnici imaju samo ona ovlaštenja koja im dodijeli pravobranitelj, te da je ipak potrebna specijalna punomoć.

Na pitanje optuženog, Draganić je rekao kako mu nije poznato da li je bilo koji sud u BiH, na bilo koji način, utvrdio neki od iznosa iz imovinskopravnog zahtjeva kao štetu načinjenu državi.

Sudija Kurtović kazao je kako će o imovinskopravnom zahtjevu i njegovom preciziranju te ovlaštenju Draganića odlučiti naknadno.

Mihajlović je optužen da je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta u iznosu od preko 100.000 maraka.

Nastavak suđenja zakazan je za 10. januar 2024. godine.

Enes Hodžić