Vijest

Sudiji iz Livna izrečena javna opomena

8. Decembra 2023.12:15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) potvrdilo je drugostepenu odluku kojom je Jozi Mamiću, sudiji Općinskog suda u Livnu, izrečena disciplinska mjera javne opomene zbog prekršaja “neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije”. O ovim neregularnostima Detektor je ranije pisao.

 Općinski sud u Livnu. Foto: BIRN BiH

VSTV je odbilo, kao neosnovan, žalbu Ureda i potvrdilo odluku Drugostepene disciplinske komisije kojom je sudija Mamić kažnjen javnom opomenom.

Nakon provedenog postupka, disciplinska komisija oglasila je Mamića odgovornim što je, kao postupajući sudija u periodu od 6. jula 2020. do 2. juna 2022., neopravdano kasnio s poduzimanjem radnji s ciljem okončanja postupka predaje u posjed nekretnine tražiocu izvršenja, što je utvrđeno i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ova komisija mu je izrekla disciplinsku mjeru “javna opomena”.

Ured disciplinskog tužioca uložio je žalbu i predložio izricanje strožije mjere, ali ju je Drugostepena disciplinska komisija odbila kao neosnovanu i potvrdila raniju odluku.

“Vijeće primjećuje da je istaknutim žalbenim navodima Ured pobijao i odluku Prvostepene disciplinske komisije, te da su ti žalbeni prigovori argumentirano obrazloženi u odluci Drugostepene disciplinske komisije, koje obrazloženje Drugostepene disciplinske komisije u cijelosti prihvata i ovo Vijeće, smatrajući da je izrečena disciplinska mjera, javna opomena, adekvatna i primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja, okolnostima izvršenja disciplinskog prekršaja i utvrđenom stepenu disciplinske odgovornosti na strani tuženog”, stoji u odluci Vijeća.

Kako se navodi, Vijeće smatra da će se izrečenom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcionisanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sudiju Mamića.

Detektor je 5. septembra objavio analizu o tome da Općinski sud u Livnu godinu dana nije proveo odluku Ustavnog suda BiH kojom je, zbog višegodišnjeg trajanja izvršnog postupka, utvrđena povreda prava na pravično suđenje vlasniku kompanije dok deset godina čeka da uđe u posjed nekretnine.

Duže od godinu dana Stipo Frančić ima presudu Ustavnog suda da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zbog dužine trajanja postupka da uđe u posjed nekretnine. Od tada je, zbog kašnjenja da izradi odluku, pokrenut i disciplinski postupak protiv općinskog sudije Joze Mamića, ali Frančić još uvijek čeka da uđe u posjed nekretnine koju je kupio godinama prije i na šta ima pravo od 2012. godine

Početkom septembra ove godine, tokom prvostepenog postupka predsjedavajuća disciplinske komisije Aleksandra Obradović je kazala da tuženi Mamić nije pristupio ročištu iako je uredno obaviješten, te da je priznao disciplinski prekršaj.

Ova odluka Vijeća je konačna. 

Emina Dizdarević Tahmiščija