Vijest

Sudija Vrhovnog suda FBiH oslobođen disciplinske odgovornosti

6. Decembra 2023.16:09
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) donijela je odluku kojom je Suada Kurtovića, sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH, oslobodila disciplinske odgovornosti da je počinio prekršaj “ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije”.

Vrhovni sud Federacije BiH. Foto: BIRN BiH

Krajem novembra je Drugostepena disciplinska komisija uvažila žalbu sudije Kurtovića te donijela odluku kojom je pravosnažno oslobođen disciplinske odgovornosti.

Prethodno je Prvostepena disciplinska komisija, kako se navodi u odluci, Kurtoviću izrekla disciplinsku mjeru smanjenja plate za deset posto na period od dva mjeseca.

Prema disciplinskoj tužbi, Kurtović se teretio da je – postupajući kao sudija izvjestilac u jednom od predmeta – izradio i evidentirao u CMS pismeni otpravak rješenja od 16. novembra 2020. godine kojim se odbija prijedlog za delegaciju suda, navodeći napomenu za predsjednicu Građanskog odjeljenja sljedećeg sadržaja: “Nalazim da je sadržaj rješenja koji je izradila predsjednica vijeća, te ovaj nakon izrade i potpisala, takav da ne bi trebao da izađe iz ovoga suda“.

Tuženi je, kako se navodi, postupajući na navedeni način javno doveo u pitanje povjerenje u rad Suda i narušio kredibilitet Suda u cjelini.

“Ova Komisija cijeni osnovanim žalbeni prigovor kojim tuženi ukazuje da je Prvostepena disciplinska komisija pogrešno i nepotpuno utvrdila činjenično stanje, obzirom da je utvrđeno da je predmetna napomena tuženog unesena u CMS kao strana četiri navedenog rješenja, isključivo kao dio rješenja”, navodi se u drugostepenoj odluci.

Nesporno je, prema odluci, da je napomena sadržaja citiranog u izreci ove odluke unesena u CMS, međutim, Prvostepena disciplinska komisija u cijelosti zanemaruje činjenicu da je predmetna napomena posebni akt koji nije sastavni dio predmetnog rješenja.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sudiju Kurtovića.

Odluka Drugostepene komisije u ovom predmetu je konačna. 

Emina Dizdarević Tahmiščija